Kazanılmış Bağışıklık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kazanılmış Bağışıklık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kazanılmış Bağışıklık" ne demek?

 1. Belirli hastalık etkenlerine karşı özellikle B ve T lenfositleri tarafından sağlanan ve hatırlanma özelliğine sahip korunma mekanizması.

 2. Canlıların virüs, bakteri, toksin gibi istilacılara karşı oluşturdukları özgül bağışıklık, edinsel bağışıklık. Etkin ve pasif bağışıklık olmak üzere iki tipi vardır.

 3. Sonradan kazanılmış bağışıklık, enfeksiyonu geçirerek veya enfeksiyöz etkene karşı antijen veya antikor verilerek oluşturulan bağışıklık, edinsel bağışıklık, özgül bağışıklık.

Kazanılmış Bağışıklık nedir? İlişkili sözcükler

 • Kazanılmış: Genetik olmayan ve doğumdan sonra organizmanın dışındaki etkiler sonucunda ortaya çıkan. Doğuştan olmayıp sonradan oluşan, sonradan kazanılan, sonradan edinilmiş, edinsel. devamı...
 • Pasif Bağışıklık: Herhangi bir antijene karşı bağışık cevap oluşmuş başka bir hayvan veya insandan elde edilen antikorların, aktif T lenfositlerin veya her ikisinin bir arada aktarılmasıyla sağlanan bağışıklık. Bu biçimde elde edilen bağışıklık uzun süreli olmaz, çoğunlukla 2-3 ay sonra sona erer. devamı...
 • Edilgin: Hareketi ve etkisi olmayan, pasif Örnek: Hiç kavgaya dönüşmemiş, edilgin bir dargınlıktı bu. A. İlhan Etkileri alıcı durumunda olan, münfail, pasif, etkin karşıtı. Olayların gidişini etkilemek ve denetlemek için kişinin hiçbir çaba göstermemesi devamı...
 • Kıkırdak Dokusu: Kollagen, elâstik, retiküler tellerden ve glikozaminoglikanlardan oluşan bir matriks içine gömülü kıkırdak hücrelerinden oluşan özelleşmiş bir bağ dokusu. Hiyâlin kıkırdak, elâstik kıkırdak ve telli kıkırdak olmak üzere üç tipi vardır. devamı...
 • Kazanılmış Bağışıklık Yetmezlik Sendromu: İnsan immün yetmezlik virüsü tarafından meydana getirilen ve immün yetmezlik veya yetersizlikle belirgin olan ölümcül hastalık, AİDS. devamı...
 • Pasif Bağışıklama: Organizmaya antikor içeren serum verilerek bağışıklık kazandırma, pasif immünizasyon. devamı...
 • Etkin Bağışıklık: Organizmanın aşılama veya doğal olarak karşılaştığı hastalık etmenlerine karşı antikor veya etkin T hücresiyle oluşturduğu humoral veya hücresel cevap, aktif bağışıklık. devamı...
 • Enzim Indükleyici: Biyotransformasyonda görevli bazı enzim veya enzim sistemlerinin üretimini artıran veya yıkımlanmasını azaltan ve böylece dokulardaki enzim düzeyini ve buna bağlı olarak da etkinliğini artıran maddeler. Karaciğerde ilaç biyotransformasyonunda görevli olan mikrozomal enzimlerin indüklenmesini gerçekleştiren binlerce madde vardır ve bunlar fenobarbital tipi ve poliaromatik hidrokarbon tipinde artış yapanlar olmak üzere iki kısma ayrılırlar. devamı...
 • Aktif Bağışıklık: Etkin bağışıklık. Aşılama veya doğal olarak karşılaşılan mikroorganizmaya karşı oluşan bağışıklık, aktif immünite. devamı...
 • Suni Kazanılmış Pasif Bağışıklık: Bir organizmada meydana gelen antikorların başka bir organizmaya aktarılmasıyla meydana gelen bağışıklık. devamı...

Kazanılmış Bağışıklık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.