Kaziyei Nazariyye ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kaziyei Nazariyye" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kaziyei Nazariyye" ne demek?

 1. Man: Aklın bir delil ile tasdik eylediği kaziyye. Delilinin mukaddematı yakiniyyattan ise, yakiniyye'dir ve illa zanniye olur. (Osmanlıca'da yazılışı: kaziye-i nazariyye)

Kaziyei Nazariyye nedir? İlişkili sözcükler

 • Kaziyei Bedihiyye: Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın harice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü tasavvur edince beyinlerindeki nisbet-i hükmiyeyi cezmen tasdik ediverir ve bunlara Ulum-u mütearife denir. Bu devamı...
 • Kaziyei Cehliyye: Man: Esası cehl üzere mebni olan batıl kaziyyedir. (L.R.) (Osmanlıca’da yazılışı: kaziye-i cehliyye) devamı...
 • Kaziyei Cehliyye: Man: Esası cehl üzere mebni olan batıl kaziyyedir. (L.R.) (Osmanlıca’da yazılışı: kaziye-i cehliyye) devamı...
 • Kaziyei Mevhume: Man: Makul işler üzerine kuvve-i vahimenin hükmeylediği kazib kaziyyedir. (Osmanlıca’da yazılışı: kaziye-i mevhume) devamı...
 • Kaziyei Mevhume: Man: Makul işler üzerine kuvve-i vahimenin hükmeylediği kazib kaziyyedir. (Osmanlıca’da yazılışı: kaziye-i mevhume) devamı...
 • Kaziyei Zaruriyye: Man: Tasdikat-ı akliyyeden olmakla zıddı mümkün olamıyacak surette kat’i olan bir nevi kaziyyedir. (Osmanlıca’da yazılışı: kaziye-i zaruriyye) devamı...
 • Kaziyei Salibe: Man: Mevzuun mahmulünden selbiyle hükmolunan, yani; bir şeye nefi ile hükmeyleyen kaziyye’dir. “Kamerin ziyası kendinden değildir” gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: kaziye-i sâlibe) devamı...
 • Kaziyei Muhayyele: Man: Kizb olduğu malum iken nefsin ya münbasit ya münkabız olduğu kaziyye. Hayali olan hüküm. (Osmanlıca’da yazılışı: kaziye-i muhayyele) devamı...
 • Kaziyei Makbule: Kabule mazhar olmuş hüküm ve iddia. İtimad edilir zatların söyledikleri ve bu itimada binaen kabul edilen kaziyye. (Osmanlıca’da yazılışı: kaziye-i makbule) devamı...
 • Kaziyei Makbule: Kabule mazhar olmuş hüküm ve iddia. İtimad edilir zatların söyledikleri ve bu itimada binaen kabul edilen kaziyye. (Osmanlıca’da yazılışı: kaziye-i makbule) devamı...

Kaziyei Nazariyye ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.