kazların kanamalı böbrek bağırsak yangısı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kazların kanamalı böbrek bağırsak yangısı kelimesinin manası:

  1. Dört-10 haftalık kaz palazlarının akut veya kronik seyirli, interstisyel nefritis, bağırsak epitelinde ve bursal lenfositlerde nekrozla belirgin poliyomavirüs enfeksiyonu, kaz poliyomavirozisi.

kazların kanamalı böbrek bağırsak yangısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları