kecabe kecave sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kecabe kecave kelimesinin manası:

  1. Deve üstüne konan oturulacak bir çeşit tahtırevan

kecabe kecave ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları