keçiler sözlük anlamı nedir?

Sözlükte keçiler kelimesinin manası:

  1. Keçileri ve çeşitli koyun türlerini içine alan, dağlık, kayalık yerlerde yaşayan, hafif yapılı, çevik, geviş, getiren hayvanlar sınıfı.
  2. Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, geviş getirenler (Ruminantia) alt takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, genellikle dağlık ve kayalık yerlerde yaşayan, hafif yapılı, çevik, boynuzları geriye doğru ve yaklaşık olan, sakallları bulunan bir alt familya. Evcil keçi (Capra hircus), yaban keçisi (C.aegagrus) türleri iyi bilinir.

keçiler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları