Kedi Herpesvirüs Enfeksiyonu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kedi Herpesvirüs Enfeksiyonu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kedi Herpesvirüs Enfeksiyonu" ne demek?

 1. Kedilerde öksürük, göz ve burun akıntısı, keratitis, kornea ülseriyle belirgin herpesvirüs-1 tarafından oluşturulan akut seyirli hastalık.

Kedi Herpesvirüs Enfeksiyonu nedir? İlişkili sözcükler

 • Sığır Herpesvirüs Ensefalitisi: Sığır herpesvirüs-5 tarafından oluşturulan, ateş, solunum güçlüğü, burun ve göz akıntısı, eş güdüm bozukluğu, körlük ve kaslarda titreme gibi sinirsel bulgular oluşumuyla belirgin hastalık. Genç hayvanlarda sporadik hastalıklar veya salgınlar biçiminde oluşur. Beyindeki yangı hem gri hem de boz maddede yaygın sinir hücresi nekrozu belirgindir. devamı...
 • Sığırların Bulaşıcı Rinotrakeitisi: Sığırların üst solunum yolları, trahea ve konjunktivada yangısal lezyonlarla belirgin, sığır herpesvirüs Tip-I tarafından oluşturulan, akut ve bulaşıcı bir hastalığı, enfeksiyöz sığır rinotrakeitisi, İBR, kırmızı burun hastalığı, koyital ekzantem, koyital vezikular egzantem. devamı...
 • Kedi Panlökopenisi: Kedigillerde, rakun ve vizonlarda, kedi parvovirüsü tarafından oluşturulan, bağırsakta, lenfoid organlarda ve kemik iliğinde nekroz, involüsyon veya rejenerasyon, timüste atrofiyle birlikte ishal, kusma ve dehidrasyonla belirgin akut seyirli hastalık, kedilerin bulaşıcı enteritisi, kedilerin agranülositozisi, panlökopeni. Gebeliğin geç döneminde dölütü enfeksiyonlarında başta beyincik hipoplazisi olmak üzere merkez devamı...
 • Bıldırcın Hastalığı: Genç tavuk, hindi ve av kuşlarında, Clostridium colinum tarafından oluşturulan, bağırsaklarda mukoza ülserleri ve karaciğerde nekroz odaklarıyla belirgin akut veya subakut seyirli bakteriyel hastalık. devamı...
 • Nekrotik Bağırsak Yangısı: Tavuk ve hindilerde Clostridium perfringens tip A veya tip C tarafından oluşturulan, iştahsızlık ishal ve yalancı zarlı enteritisle belirgin bakteriyel hastalık. Domuzlarda Salmonella türleri veya Campylobacter hyointestinalis enfeksiyonlarını takiben oluşan devamı...
 • Sığır Vebası: Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü. Akut veya subakut seyirli, oldukça bulaşıcı, yüksek ateş, lökopeni, ishal, dehidrasyon ve mükoz zarlarda eroziv, ülseratif ve kanamalı değişimler ve lenfoid dokularda nekrotik değişimlerle devamı...
 • Sığır Herpes Mamillitisi: Sığır herpesvirüs-2 tarafından oluşturulan, özellikle buzağılamaya yakın dönemde ve laktasyondaki ineklerde, meme ve meme başlarının kabarcıklı, kabartılı ve ülserli deri yangısıyla belirgin viral bir hastalık, herpes mamillitis. devamı...
 • Sığır Nokardiozisi: Sıcak iklimli bölgelerde sığırlarda, deride, lenf damarnda ve lenf yumrularında irinli yangı ve ülserleşmesiyle belirgin, Nocardia farcinica ve Mycobacterium farcinoges tarafından oluşturulan kronik seyirli hastalık, sığırların farsi hastalığı. devamı...
 • Sığırların Peteşiyal Humması: Sığırların klinik olarak dil, konjunktiva ve vulva mukazası üzerinde peteşiyal kanamalarla belirgin, nötrofillerde yerleşen Cytoecetes ondiri tarafından oluşturulan hafif seyirli ateşli hastalık. devamı...
 • Domuzların Viral Ensefalomiyelitisi: Süt emen domuzlarda, çok bulaşıcı ve ölümcül, antijenik yapıları farklı enterovirüsler tarafından oluşturulan, titreme, çırpınma, felç ve şiddetli irinsiz, akut polioensefalomiyelitisle belirgin hastalık, domuzların enzootic polioensefalomiyelitisi, domuz poliomiyelitisi, Taflan hastalığı, Teschen hastalığı. devamı...

Kedi Herpesvirüs Enfeksiyonu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.