keep sözlük anlamı nedir?

Sözlükte keep kelimesinin manası:

 1. Tutmak, bulundurmak, sağlamak, korumak, temelli almak, sürdürmek, devam ettirmek, alıkoymak, bakmak, gözkulak olmak, işletmek, uymak, kalmak, durmak, kutlamak
 2. Tutmak, saklamak, hıfzetmek, elde tutmak, muhafaza etmek
 3. Yedirip içirmek, ücretle maiyetinde tutmak
 4. Metres olarak tutmak
 5. Sahibi olmak, işletmek (dükkân)
 6. Beslemek
 7. İdame etmek, sürdürmek, devam ettirmek
 8. Himaye etmek
 9. Kalmak, durmak, mevkiini muhafaza etmek
 10. Surüp gitmek, devam etmek
 11. Geçim
 12. Himaye
 13. Kale
 14. Kale zindanı

keep ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları