Kefafı Nefs ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kefafı Nefs" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kefafı Nefs" ne demek?

 1. Bir kimsenin ölmeyecek kadar olan nafakası.KEFALET : Kefillik. Bir kimse kendine aid bir işi yapamadığı veya borcunu ödeyemediği takdirde, yerine onun işini göreceğini kabul etmek. (Osmanlıca’da yazılışı: kefaf-ı nefs)

Kefafı Nefs nedir? İlişkili sözcükler

 • Kifafı Nefs: (Aslı: kefaf-ı nefs) Yalnız kendisi için yetecek kadar. (Osmanlıca’da yazılışı: kifaf-ı nefs) devamı...
 • Kifafı Nefs: (Aslı: kefaf-ı nefs) Yalnız kendisi için yetecek kadar. (Osmanlıca’da yazılışı: kifaf-ı nefs) devamı...
 • Gadiri Nefs: Nefse fenalık eden. (Osmanlıca’da yazılışı: gadir-i nefs) devamı...
 • Kefafı Nefs Etmek: Ancak yaşayacak kadar yemek. devamı...
 • Sıgarı Nefs: Zelil ve hakir olma hali. Küçüklük, kıymetsizlik. (Osmanlıca’da yazılışı: sıgar-ı nefs) devamı...
 • Icbarı Nefs: Kendini zorlama, nefsini icbar etme. (Osmanlıca’da yazılışı: icbar-ı nefs) devamı...
 • Tezkiyei Nefs: Nefsini temiz bilmek. Kusuru üzerine almamak. Nefsini kusursuz addetmek. (Osmanlıca’da yazılışı: tezkiye-i nefs) devamı...
 • Müdafii Nefs: Kendini koruyan, kendini müdafaa eden. (Osmanlıca’da yazılışı: müdafi-i nefs) devamı...
 • Ebu Bekiri Sıddık: Asıl adı Abdullah, künyesi Ebu Bekir, lakabı Sıddık ve Atik. Erkekler içerisinde Resul-i Ekreme (A.S.M.) ilk iman eden; bütün muharebelerde ona refakat eden; seferde, hazarda, bütün tehlikeli anlarda Peygamber Efendimizle (A.S.M.) beraber çalışmış ve onun en yakın Sahabesi. Onun sohbetinden feyz almış, nübüvvet sırlarının en samimi mahremi. Her şeyini, bütün malını İslamiyet uğruna, Peygamberimize (A.S.M.) devamı...
 • Postulate: Fels Şart koymak, talep etmek, ispatsız olarak kabul ettirmek, doğru varsaymak, postulat olarak kabul etmek, seçmek (göreve) devamı...

Kefafı Nefs ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.