kekemelik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kekemelik kelimesinin manası:

  1. Kekeme olma durumu, rekâket.
  2. Tutukluk, bir sözcüğü ya da sesi yineleyerek duraklama, kimi sesleri uzatma ya da patlatma nedeniyle konuşmayı olağan ritim ve akıcılığı ile sürdürememe durumu.

kekemelik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları