kelamullah

  1. Allah kelamı, Kur’an-ı Kerim. (Bak: Kur’an)(Kur’an başka kelamlarla kabil-i kıyas olamaz. Çünkü, kelamın tabakaları, ulviyet ve kuvvet ve hüsn-ü cemal cihetinden dört menbaı var. Biri mütekellim, biri muhatab, biri maksad, biri makamdır. Ediblerin yanlış olarak, yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Öyle ise, sözde “Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş?” ise bak. Yalnız söze bakıp durma.Madem kelam kuvvetini, hüsnünü bu dört menba’dan alır. Kur’anın menbaına dikkat edilse, Kur’an’ın derece-i belagatı, ulviyet ve hüsnü anlaşılır. Evet, madem kelam mütekellime bakıyor; eğer o kelam emir ve nehiy ise; mütekellimin derecesine göre irade ve kudreti de tazammun eder. O vakit söz mukavemetsuz olur, maddi elektrik gibi te’sir eder. Kelamın ulviyet ve kuvveti o nisbette tezayüd eder. S.) (Osmanlıca’da yazılışı: kelâmullah)


Yayımlandı

kategorisi