kelebek

 1. Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad

  Örnek:

  Kelebek gibi uçmada ruhumuz / Barış dolu bu yıldız bahçesinde. A. M. Dıranas

 2. Biçim olarak bu böceklere benzeyen

 3. Geviş getiren hayvanların karaciğerlerinde yerleşip en çok öd yollarını tıkayan bir cins asalak hayvan ve bu hayvanın sebep olduğu hastalık.

 4. Vida, somun vb. nesnelerde kolayca çevrilmeye yarayan kelebek biçimindeki bölüm.

 5. Yere koşut bir biçimde kollarla uçarmış gibi hareketi gerektiren zor bir atlama türü

 6. Karışımlıktan motora geçen karışım niceliğini denetleyen yassı metal kapak.

 7. Yapraksolucanlar sınıfına bağlı emici yassı kurtların genel adı. bk. büyük karaciğer kelebeği, küçük karaciğer kelebeği, akciğer kelebeği.

 8. Hlk. 1. Fasioloidiozis. 2. Trematod.

 9. Vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türü olan böcek.

 10. Mec. Narin, zarif (kadın).

 11. 1. vücudu kanatlan ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türü olan böcek. 2. narin, ince kadın.


Yayımlandı

kategorisi