kelime grubu nedir

Kelime Grubu Nedir?

Kelime grubu, birbiriyle anlamlı bir şekilde ilişkili iki veya daha fazla kelimeden oluşan bir yapıdır. Kelime grupları, cümle içinde bir isim, sıfat, zarf veya fiil görevi görebilir.

Kelime Gruplarının Türleri

Kelime grupları, yapılarına göre ikiye ayrılır:

 • Basit kelime grupları: Basit kelime grupları, bir çekirdek kelime ve bir veya daha fazla belirteçten oluşur. Çekirdek kelime, kelime grubunun anlamını belirleyen kelimedir. Belirteçler ise çekirdek kelimeyi niteleyen veya ona bilgi veren kelimelerdir. Örneğin, “kırmızı araba” kelime grubunda “kırmızı” belirteç, “araba” ise çekirdek kelimedir.
 • Bileşik kelime grupları: Bileşik kelime grupları, iki veya daha fazla basit kelime grubunun birleşmesiyle oluşur. Bileşik kelime gruplarında, her bir basit kelime grubu kendi içinde bir anlam taşır, ancak bir araya geldiklerinde yeni bir anlam oluştururlar. Örneğin, “kırmızı araba” ve “hızlı araba” kelime grupları birleşerek “kırmızı ve hızlı araba” bileşik kelime grubunu oluşturur.

Kelime Gruplarının Görevleri

Kelime grupları, cümle içinde çeşitli görevler üstlenebilir:

 • İsim görevi: Kelime grupları, cümle içinde bir isim görevi görebilir. Örneğin, “kırmızı araba” kelime grubu, “kırmızı araba garaja girdi” cümlesinde bir isim görevi üstlenmiştir.
 • Sıfat görevi: Kelime grupları, cümle içinde bir sıfat görevi görebilir. Örneğin, “kırmızı araba” kelime grubu, “kırmızı araba çok güzel” cümlesinde bir sıfat görevi üstlenmiştir.
 • Zarf görevi: Kelime grupları, cümle içinde bir zarf görevi görebilir. Örneğin, “hızlı araba” kelime grubu, “araba hızlı gidiyordu” cümlesinde bir zarf görevi üstlenmiştir.
 • Fiil görevi: Kelime grupları, cümle içinde bir fiil görevi görebilir. Örneğin, “kırmızı araba garaja girdi” cümlesinde “kırmızı araba garaja girdi” kelime grubu bir fiil görevi üstlenmiştir.

Kelime Gruplarının Önemi

Kelime grupları, dilin yapı taşlarıdır. Kelime grupları olmadan, cümleler oluşturamaz ve iletişim kuramayız. Kelime grupları, cümlelere anlam ve yapı kazandırır. Ayrıca, kelime grupları sayesinde cümleleri daha akıcı ve anlaşılır hale getirebiliriz.

Kelime Gruplarına Örnekler

 • kırmızı araba
 • hızlı araba
 • güzel kız
 • akıllı çocuk
 • büyük ev
 • küçük oda
 • yeşil ağaç
 • mavi gökyüzü
 • sıcak hava
 • soğuk su

Sonuç

Kelime grupları, dilin yapı taşlarıdır. Kelime grupları olmadan, cümleler oluşturamaz ve iletişim kuramayız. Kelime grupları, cümlelere anlam ve yapı kazandırır. Ayrıca, kelime grupları sayesinde cümleleri daha akıcı ve anlaşılır hale getirebiliriz.


Yayımlandı

kategorisi