kelimullah sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kelimullah kelimesinin manası:

  1. "Cenab-ı Hakk'ın hitab eylediği zat" (mealindedir). Hazret-i Musa'nın (A.S.) bir ünvanıdır. Çünkü O, Tur-u Sina'da Cenab-ı Hakk'ın kelamını, hitabını duymak mazhariyetine erişmiştir.

kelimullah ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları