Kemosentez ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kemosentez" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kemosentez" ne demek?

 1. (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Organik bileşiklerin biyosentezi; bazı bakterilerde, biyosentez için enerji kaynağı olarak inorganik bileşiklerin oksidasyonunun kullanılması.

 2. Bakterilerin yükseltgenmesi ile oluşan kimyasal tepkime.

 3. Bazı bakterilerin, güneş ışınları olmadan, inorganik maddeleri oksitlemek suretiyle, kendileri için gerekli organik maddeleri elde etmeleri.

Kemosentez nedir? İlişkili sözcükler

 • Heterotrof: Dışbeslenen. Karbon ve azot kaynağı olarak organik maddeleri kullanabilen herhangi bir organizma. Biyosentezde fotoheterotroflar birincil enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanırlar (bazı bakteriler ve kamçılılar gibi), kemoheterotroflar ise kimyasal reaksiyonlardan devamı...
 • Chemosynthetic: Kemosentezle (kimyasal reaksiyonlardan elde edilen enerji ile organik bileşŸiklerin sentezi) alakalı devamı...
 • Diş çürümesi: Dişte mine ve dentinin inorganik kısmının mineral kaybı ve organik matriksinin enzimatik erimesiyle oluşan patolojik değişim. Gıda maddelerindeki karbonhidratlar üzerine bakterilerin etkimesiyle ortaya çıkan başta laktik asit olmak üzere organik asitlerce başlatılır. devamı...
 • Meso: Aktif olmayan optik izomeri ifade etmede, inorganik asitlerin ara halini belirtmede, siklik organik bileşiklerin ara konumunda kullanılan orta veya iki olay arasında geçen (zaman), ara anlamında kullanılan bir ön ek. devamı...
 • Orto Asit: Orto pozisyonunda karboksil grubu içeren organik asitler. Kimyasal bileşiminde ek olarak bir mol su ihtiva eden organik asitler. Örneğin, HCOOH formik asit, HC(OH)3 ortoformik asit devamı...
 • Arıtma: Arıtmak işi. Bir kimyasal özdeği yabancı özdeciklerden ayırma içlemi. devamı...
 • çözümsel Kimya: Özdeklerin kimyasal bileşimini, özdek içindeki öğe ve bileşiklerin niceliklerini bulmakla uğraşan kimya dalı. devamı...
 • Azot Devri: Azotun atmosfer ile biyosfer arasında dolaşması olayı. Atmosferdeki azot elementinin bazı toprak ve su mikroorganizmaları tarafından inorganik azotlu bileşiklere çevirilmesiyle başlayan, daha sonra bu bileşiklerin diğer canlı organizmalar tarafından kullanılması, dokularda kompleks organik moleküllere girmesi, mantar ve bakterilerle parçalanması (nitrifikasyon) ve amonyak, nitrit ve nitrat oluşması, bitkiler tarafından kullanılan azot elementine dönüştürülerek atmosfere verilmesiyle devam devamı...
 • Kemotrof: (Yun. chemeia: değişme; heteros: diğer; trophe: besin) Enerji ve karbon kaynağı olarak organik bileşikleri kullanan canlılar, hayvanlar, mantarlar ve bazı bakteriler. Kemoheterotrof. Enerji kaynağı olarak kimyasal maddeleri kullanan organizma. devamı...
 • Mineralizasyon: Bk. mineralleşme Organik bileşiklerin mineral maddelere dönüşmesi. devamı...

Kemosentez ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.