kemosentez sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kemosentez kelimesinin manası:

  1. (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Organik bileşiklerin biyosentezi; bazı bakterilerde, biyosentez için enerji kaynağı olarak inorganik bileşiklerin oksidasyonunun kullanılması.
  2. Bakterilerin yükseltgenmesi ile oluşan kimyasal tepkime.
  3. Bazı bakterilerin, güneş ışınları olmadan, inorganik maddeleri oksitlemek suretiyle, kendileri için gerekli organik maddeleri elde etmeleri.

kemosentez ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları