Kemotrof ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kemotrof" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kemotrof" ne demek?

 1. (Yun. chemeia: değişme; heteros: diğer; trophe: besin) Enerji ve karbon kaynağı olarak organik bileşikleri kullanan canlılar, hayvanlar, mantarlar ve bazı bakteriler. Kemoheterotrof.

 2. Enerji kaynağı olarak kimyasal maddeleri kullanan organizma.

 3. Enerji ve karbon kaynağı olarak organik bileşikleri kullanan canlılar, kemoheterotrof.

Kemotrof nedir? İlişkili sözcükler

 • Kemoheterotrof Organizma: Organik maddeleri enerji ve karbon kaynağı olarak kullanan organizma. devamı...
 • Heterotrof: Dışbeslenen. Karbon ve azot kaynağı olarak organik maddeleri kullanabilen herhangi bir organizma. Biyosentezde fotoheterotroflar birincil enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanırlar (bazı bakteriler ve kamçılılar gibi), kemoheterotroflar ise kimyasal reaksiyonlardan devamı...
 • Fotototrof: Işığı enerji, karbondioksiti karbon kaynağı olarak kullanan organizma. devamı...
 • Dolgulu Karbonlama: Parçanın çevresine doldurulmuş kömür gibi katı karbonlama bileşiklerinin yanmasından oluşan karbon biroksiti, karbon kaynağı olarak kullanan karbonlama yöntemi. devamı...
 • Kemosentez: (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Organik bileşiklerin biyosentezi; bazı bakterilerde, biyosentez için enerji kaynağı olarak inorganik bileşiklerin oksidasyonunun kullanılması. Bakterilerin yükseltgenmesi ile oluşan kimyasal tepkime. devamı...
 • Kemoototrof: (Yun. chemeia: değişme; autos: kendi; trophe: besin) Karbondioksiti esas karbon kaynağı olarak kullanarak inorganik bileşiklerin oksidasyonundan enerji sağlayan organizmalar, bazı bakteriler. devamı...
 • Fotosentez: Yeşil bitkilerin ışıkta basit birleşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller yapması. (Yun. phos: ışık; synthesis: birleştirme) Yeşil bitkilerin kloroplâstlarında karbon kaynağı olarak karbondioksidin, hidrojen kaynağı olarak da suyun kullanılması ile yeşil devamı...
 • Kreatin: Omurgalı kasında bulunan azotlu bir bileşik. Kasın kasılması sırasında ATP sağlanması içinkreatin fosfat olarak ADP’ye yüksek enerjili fosforu grubu veren bileşik. Glisinden, arjininin guanido grubundan ve bunlara ek olarak S-adenozil-metiyoninden devamı...
 • Karbonhidratlar: Bk. karbohidratlar Karbon, hidrojen ve oksijen taşıyan, CnH2n0n genel formülüyle ifade edilen, genellikle yapısal (selüloz) ve yapısal olmayan (şeker ve nişasta) nişasta, şeker, selüloz ve hemiselüloz içeren, hayvanların bağırsaklarında emilmeleri devamı...
 • Gazlı Karbonlama: Karbon kaynağı olarak, gaz ya da buğulaştırılmış sıvı kullanan ve karbonu, bu gaz atmosferden sağlayan karbonlulaştırma işlemi devamı...

Kemotrof ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.