Kent Köy Karşıtlığı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kent Köy Karşıtlığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kent Köy Karşıtlığı" ne demek?

 1. Kırsal alanların kentlere göre ekonomi ve ekin bakımından aşırı ölçüde geri kalması, kırsal yerlerde çalışanların çıkarları ile toplumun ayrıcalıklı kesimlerinin çıkarları arasındaki çelişme durumu.

 2. Kırsal alanların her yönden geri kalmışlığı ile kentlerin ve özellikle büyük kentlerin göreceli olarak gelişmişliği arasındaki çelişki.

Kent Köy Karşıtlığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Kente Akın: Kırsal alanların itici ve kentlerin çekici niteliklerinin etkisiyle kırsal nüfusun kente göçmesi ve kırsal alanlarda nüfus azalması. devamı...
 • özeksel Yerler Kuramı: Kentlerin, kendilerini çevreleyen kırsal alanların işgörü gereksinmelerini karşılamak için ortaya çıktıklarını ve kentsel yerleşim yerlerinin, kuruldukları yerlerin, kendilerine bağımlı bu alanlar için gördükleri işlevlere göre belirlendiğini varsayan ve Alman Coğrafya bilgini Walter Christaller’in ortaya attığı ve geliştirdiği kuram. devamı...
 • Kapsamlı Kırsal Tasarlama: Kırsal alanların doğal ve insansal kaynaklarının korunup geliştirilmesini, yerleşme düzeninin, toplumun gereksinmelerine en iyi biçimde yanıt verebilmesini sağlamak amacıyla, kaynaklarla gereksinmeler arasında uzun dönemde olumlu bir denge kurmayı amaçlayan tasarlama türü. devamı...
 • Yerbölümlemenin Denetimi: Toplum yararının çoğaltılması amacıyla kentlerin gelişme alanlarındaki toprakların düzensiz bir kentleşme ve yerleşmeye yol açacak biçimde yerbölümlere ayrılmasının, belli kurallarla sınırlandırılması. devamı...
 • Karşıtlık: Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, zıtlık, kontrast Örnek: Baştan ayağa karşıtlıklarla dolu bir varlık; aynı zamanda iğrenç ve saygıdeğer, aşağılık ve yüce, ödlek ve cesur. A. İlhan İki organ, iki sistem arasındaki görevlerin zıt olması durumu, karşı gelim. devamı...
 • Köykent: 1 – Kimi ülkelerde, bir kırsal gelişme yöntemi olarak benimsenen ve kırsal yerleşme birimlerini, yalnız köyün görevlerini daha iyi görebilecek duruma getirmeyi değil, kentsel ve yeğnil işleyimsel işlevlerle de donatmayı, böylelikle kırsal alanda bir canlanma ve kalkınma yaratarak kentlere olan akınları azaltmayı amaçlayan bir yerleşim örneği, önerisi. bk. özekköy, tarımkenti. 2 – Ülkemizde, 1970’ li devamı...
 • Kümekent: Aralarındaki kırsal alanların hızla kentleşmesi yüzünden birbirleriyle her yönden birleşmiş gibi görünen kentler bütünü. devamı...
 • Işçi çiftçi Köyü: Büyük işleyim kentlerinin yakınında, özellikle kentleşmiş bölgelerde, halkının bir bölümü yarı günlerini tarlada, geri kalanını da fabrikada çalışarak geçiren ya da aile bireyleri arasında bu düzen içinde iş bölümü yapan bir kırsal yerleşme türü. devamı...
 • Geliştirim Ortaklığı: İngiltere’de geliştirim alanlarının ve yeni kentlerin, Londra dışında ve karşısında almaşık özekler olarak güçlenmesini sağlamakla görevlendirilen kamu tüzel kişiliği. devamı...
 • Komşu Alan: Hızla büyüyen kentlerin gelişme alanlarındaki yapıdüzeni denetim altına almak, tasarsız ve çirkin yapım olupbittilerini önlemek amacıyla, kent yönetimi sınırlarının, önce kent genel kurulunun, sonra da il yönetim kurulunun vargıları ve İmar ve İskân Bakanlığının onayı ile genişletilmesi sonucunda, bayındırlık ve yapıdüzen yasalarının uygulanabilmesine olanak verilen genişletilmiş alan. devamı...

Kent Köy Karşıtlığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.