kent yönetimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kent yönetimi kelimesinin manası:

  1. I - İl, kent, kasaba ve köy gibi yerleşim birimlerinde yaşayanların ortak yerel gereksinmelerini karşılamakla görevli; kamusal tüzel kişiliği bulunan ve vargı örgenlerini halkın seçmiş olduğu bir yerel yönetim birimi. 2 - Bir kentin yönetilmesi işi.

kent yönetimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları