Kente Akın ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kente Akın" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kente Akın" ne demek?

 1. Kırsal alanların itici ve kentlerin çekici niteliklerinin etkisiyle kırsal nüfusun kente göçmesi ve kırsal alanlarda nüfus azalması.

Kente Akın nedir? İlişkili sözcükler

 • Kent Köy Karşıtlığı: Kırsal alanların kentlere göre ekonomi ve ekin bakımından aşırı ölçüde geri kalması, kırsal yerlerde çalışanların çıkarları ile toplumun ayrıcalıklı kesimlerinin çıkarları arasındaki çelişme durumu. Kırsal alanların her yönden geri kalmışlığı devamı...
 • Kent Tasarcısı: Kentlerin düzgün ve tasarlı bir biçimde gelişmesi amacıyla düzentasar hazırlayan kişilerden oluşan kümeye başkanlık eden, kent ve tasarım bilimleri öğrenimi yapmış ve bu alanda uzmanlaşmış kimse. bkz. kent-bilim uzmanı. devamı...
 • Görey Yapıtasarcılığı: Bir yerleşim yerinin doğal güzelliklerinin, kırsal niteliklerinin korunması ve geliştirilmesi, insanların bu değerlerden daha çok yararlanmalarının sağlanması amacıyla, kent tasarcılarıyla yakın bir işbirliği yaparak, bu değerlerin bulunduğu alanları uzun süreli tasarlara konu yapan ve bunlarla ilgili tasarımları hazırlamanın yöntemlerini gösteren yapıtasarcılık bilimi alt dalı. bkz. bahçe yapıtasarcılığı. devamı...
 • Bahçe Yapıtasarcılığı: Daha çok kırsal nitelik taşıyan alanların, kent içinde ayrılmış yeşil ve açık alanların ve doğa güzelliklerinin insanların güzelduyusunu okşayacak biçimde ve bir bütün olarak tasarlanmasını ve gerçekleştirilmesini konu edinen bilim dalı. devamı...
 • özeksel Yerler Kuramı: Kentlerin, kendilerini çevreleyen kırsal alanların işgörü gereksinmelerini karşılamak için ortaya çıktıklarını ve kentsel yerleşim yerlerinin, kuruldukları yerlerin, kendilerine bağımlı bu alanlar için gördükleri işlevlere göre belirlendiğini varsayan ve Alman Coğrafya bilgini Walter Christaller’in ortaya attığı ve geliştirdiği kuram. devamı...
 • Tasarlı Kent: Gelişmesi ve büyümesi belli bir tasara uygun olarak gerçekleşmiş ve işlevleri gereği gibi yerine getirilmekte güçlük çekilmeyen kent. devamı...
 • Düşkent: Geçmiş yüzyıllar içinde, kentlerin düzenli ve tasarlı bir biçimde gelişmesine önem vermiş ve bu yolda çalışmış kimselerin, ekonomik olanaklarının elverişliliğini, yerleşim yerlerinin özgül koşullarını, halkın eğilimlerini hesaba katmaksızın, her yerleşim yeri için değişmez bir biçimde önerdikleri tasar türünün doğuracağı varsayılan kent. devamı...
 • Kent Yönetim Kurulu: Kent başkanının başkanlığında, bir bölümü kent genel kurulunun kendi üyeleri arasından seçilmiş kişilerden, bir bölümü de kent yönetiminin atanmış kimi görevlilerinden, oluşan ve kent genel kurulunun toplanık olmadığı süreylerde onun adına iş gören sürekli kurul. devamı...
 • Komşu Alan: Hızla büyüyen kentlerin gelişme alanlarındaki yapıdüzeni denetim altına almak, tasarsız ve çirkin yapım olupbittilerini önlemek amacıyla, kent yönetimi sınırlarının, önce kent genel kurulunun, sonra da il yönetim kurulunun vargıları ve İmar ve İskân Bakanlığının onayı ile genişletilmesi sonucunda, bayındırlık ve yapıdüzen yasalarının uygulanabilmesine olanak verilen genişletilmiş alan. devamı...
 • Asalak Kent: Aşırı ölçüde büyümesi, işsiz oranının yüksekliği, üretim işlevini yeterince yerine getirememesi ve tüketim eğilimlerini kamçılayıcı nitelikleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmak yerine, yük olan kent. devamı...

Kente Akın ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.