Kentleşme Yöneltisi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kentleşme Yöneltisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kentleşme Yöneltisi" ne demek?

 1. Kırsal alanlardan kentlere akının hızını, biçimini, bölgeler arasındaki dağılışını, uzun dönem için ülkenin kalkınmasına yardım edecek biçimde etkilemeyi ve köylerde, kentlerde yarattığı sorunların çözümünü amaçlayan ilke ve önceliklerle ilgili eşgüdümlü önlemlerin tümü.

Kentleşme Yöneltisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Kentleşme Düzeyi: Bir ülkede belirli bir süreyde kentlerde yaşayan nüfusun genel nüfusa oranı. devamı...
 • Birörnek Olmama Kuralı: Kentlerde, oturma alanlarındaki konutların birbirine benzemesinin yarattığı tekdüzeliği önlemeyi amaçlayan kentbilim ve bölgeleme kuralı. devamı...
 • Kentleşme Biriktirimleri: Kentleşmenin ve kentlerde nüfus yığılmasının, ekonomik etkinliklerde, toplumsal işgörülerin geliminin düşürülmesi açısından sağladığı yararlar. devamı...
 • Bireyleşme: Türle ilgili bir örneğin bireyde gerçekleşmesi. Bağımsız kişiliğe varan gelişme süreci. devamı...
 • Kuyruk Kuramı: Bir işsunumunun, yapıldığı alanlarda ortaya çıkan bekleme dizileriyle ilgili sorunları çözmeyi amaçlayan kuram. devamı...
 • Eğitim Ruhbilimi: Eğitimle ilgili ruhsal sorunları inceleyen; araştırmaların sonunda elde edilen bulgulara dayanılarak saptanan ilke ve kurallardan çocuklar ile yetişkinlerin eğitimlerinde nasıl yararlanılacağını gösteren ruhbilim dalı. Öğrenme sürecini ve bu sürecin niteliklerini devamı...
 • Törebilim: Ahlâk ilke ve sorunlarını inceleyen, insan davranışlarını “doğruluk-yanlışlık” ve “iyilik-kötülük” gibi değer yargıları bakımından çözümleyen bilim dalı. devamı...
 • Monte Carlo Yöntemi: Matematiksel sorunları, bu sorunların yapay olasılıksal örnekbiçimlerine örnekleme deneylerini uygulayarak çözme yöntemi devamı...
 • Eğitsel Kılavuzluk: Öğrencilerin, kendi olanaklarıyle bir öğrenim dalını ya da bir öğrenim programını seçmeleri ve ona göre ilerlemeleri konusunda onlara yardım etmeyi amaçlayan kılavuzluk alanı. Meslekle ilgili, toplumsal ve kişisel konular yerine devamı...
 • özel öğretim Yöntemleri: Türlü eğitim kurumlarının programlarında yer alan derslerin öğretimine ilişkin ilke, yöntem ve teknikleri açıklayan bilgi dalı. Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarına ileride okutacakları derslerle ilgili olarak verilen yöntem bilgileri. devamı...

Kentleşme Yöneltisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.