keratin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte keratin kelimesinin manası:

  1. Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde.
  2. Tırnak ve boynuzun ana maddesi.
  3. Boynuz maddesi; tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları meydana getiren bir protein.
  4. Hücre sitoplâzmasındaki ara filâmentlerden biri.
  5. Formülü C41H71O14N12S, mol kütlesi 988,2 g olan, tablet kaplamada kullanılan, pepsin ve tripsin tarafından sindirime karşı dirençli olan ve su içinde çözünmeyen, kıvrımlı zincir halinde bulunan, aynı zamanda buhara tutulup gerildiğinde, düz zincire dönüşen, tüylerde, kabuklarda, boynuz ve tırnaklarda bulunan bir protein.
  6. Deri, boynuz, tırnak ve kıl gibi epidermis eklerinin veya boynuzsu dokuların ana maddesini oluşturan, ipliksi proteinlerin genel adı.
  7. Tırnak saç, boynuz gibi üst deri ürünü olan yapılarda bulunan, suda çözünmeyen sert madde.

keratin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları