Keratin ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Keratin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Keratin" ne demek?

 1. Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde.

 2. Tırnak ve boynuzun ana maddesi.

 3. Boynuz maddesi; tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları meydana getiren bir protein.

 4. Hücre sitoplâzmasındaki ara filâmentlerden biri.

 5. Formülü C41H71O14N12S, mol kütlesi 988,2 g olan, tablet kaplamada kullanılan, pepsin ve tripsin tarafından sindirime karşı dirençli olan ve su içinde çözünmeyen, kıvrımlı zincir halinde bulunan, aynı zamanda buhara tutulup gerildiğinde, düz zincire dönüşen, tüylerde, kabuklarda, boynuz ve tırnaklarda bulunan bir protein.

 6. Deri, boynuz, tırnak ve kıl gibi epidermis eklerinin veya boynuzsu dokuların ana maddesini oluşturan, ipliksi proteinlerin genel adı.

 7. Tırnak saç, boynuz gibi üst deri ürünü olan yapılarda bulunan, suda çözünmeyen sert madde.

Keratin nedir? İlişkili sözcükler

 • Keratin Incisi: Ortada keratin içeren kitle ve onu çevreleyen eş merkezli dairesel tabakalaşmalarla belirgin hücre kümelerinden oluşan mikroskobik yapı, boynuz incisi, glob korn, kanser incisi. Çoğunlukla hücresel atipi ve keratin üretimindeki bozukluğun bir göstergesi olup yassı hücreli karsinom, keratoakantom ve psödokarsinomatöz hiperplazinin bir bulgusudur. devamı...
 • Matriks: İçinde birçok biyolojik olayın meydana geldiği, akıcılığı az, cansız bir sıvı ortam. Ara madde devamı...
 • Keratinization: (Biyoloji) keratinizasyon, daha sert ve kaba dokuya dönüşŸme (epidermisin, saçın, tırnakların dışŸ hücrelerinin), hücrelerdeki keratin tortusu (ayrıca keratinisation) devamı...
 • Keratin Kisti: Deride, yassı epidermis hücreleriyle çevrili, eşmerkezli tabakalar h devamı...
 • Metan Keratin: Keratindeki -SH grublarının -S-S- yapısına yükseltgendiği zaman oluşan bileşik. devamı...
 • Eponişiyum: (Yun. epi: üzerinde; onyx: tırnak) Tırnak kökünü örten deri katlanmaları. Tırnak kökünde yer alan tırnağın deriyle birleşen boynuzumsu katmanı. devamı...
 • Et Kemik Unu: Mezbahada kesilmiş veya her türlü ölmüş hayvanların olduğu gibi veya kan, tırnak, boynuz, yapağı, deri, dışkı, mide içeriği çıkarıldıktan sonra geriye kalan gövdenin belli usullerle pişirilmesi, sıkıştırmayla yağları alındıktan sonra öğütülmesiyle elde edilen en az % 4 fosfor en çok % 11 pepsinde hazmolmayan ham protein içeren ürün. devamı...
 • Yakup Koyunu: Amerika’Da bulunan, ufak yapılı, dar, yağsız karkas tipinde olan, boynuzlu ikili, dörtlü, bazen de altı adet boynuz gözlenen, dişilerde bulunan boynuz her zaman koçlarınkinden daha kısa olan, yapağı rengi beyaz üzerine siyah lekeli olarak tanımlanabilen koyun ırkı devamı...
 • Manx Loaghtan Koyunu: Büyük Britanya’da seyrek bulunan, küçük vücut yapısına sahip, yüzde ve bacaklarda yapağı bulunmayan, baş ve bacaklar koyu kahverengi genellikle 4 boynuz bulunan ancak iki veya altı boynuzlu olanlara da rastlanan, dişilerdeki boynuz yapısı daha küçük olan koyun ırkı. devamı...
 • Tanen: Birçok bitkisel maddede bulunan, deri tabaklamada, hekimlikte kullanılan, tadı buruk bir madde. Ağacın kimyasal yöntemle boyanmasında ilkboya olarak kullanılan beyazsarı bir toz. Meşe palamudundan elde edilir. devamı...

Keratin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.