kerbela ne demek

Kerbela

Kerbela, Irak’ın güneyinde bulunan bir şehirdir. Şehir, Hz. Hüseyin’in ve 72 arkadaşının Emevi ordusu tarafından şehit edildiği yer olarak bilinmektedir. Kerbela, Şiiler için önemli bir hac merkezidir.

Kerbela’nın Tarihi

Kerbela, MÖ 3000 yıllarında kurulan eski bir şehirdir. Şehir, Babil ve Asur imparatorluklarının hakimiyeti altında bulunmuştur. MÖ 539 yılında Pers kralı II. Kiros tarafından fethedilen Kerbela, daha sonra Büyük İskender’in eline geçmiştir. MÖ 312 yılında Selevkos İmparatorluğu’nun bir parçası haline gelen şehir, daha sonra Partlar ve Sasani İmparatorluğu tarafından yönetilmiştir.

MS 637 yılında Müslümanlar tarafından fethedilen Kerbela, Emevi ve Abbasi halifeliklerinin hakimiyeti altında bulunmuştur. 10. yüzyılda Büveyhiler tarafından ele geçirilen şehir, daha sonra Selçuklu ve Moğol istilasına uğramıştır. 13. yüzyılda İlhanlılar tarafından fethedilen Kerbela, daha sonra Timur tarafından yağmalanmıştır.

  1. yüzyılda Akkoyunlular tarafından ele geçirilen Kerbela, daha sonra Safeviler tarafından fethedilmiştir. 1638 yılında Osmanlılar tarafından ele geçirilen şehir, 1918 yılına kadar Osmanlı hakimiyeti altında kalmıştır.

1920 yılında İngilizler tarafından işgal edilen Kerbela, 1932 yılında Irak’ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Irak’ın bir parçası haline gelmiştir.

Kerbela’nın Coğrafyası

Kerbela, Irak’ın güneyinde, Fırat Nehri’nin kıyısında yer almaktadır. Şehir, çöl ikliminin hakim olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Kerbela’nın ortalama sıcaklığı yaz aylarında 45 derece, kış aylarında ise 10 derecedir.

Kerbela’nın Nüfusu

Kerbela’nın nüfusu yaklaşık 700.000 kişidir. Şehrin nüfusu çoğunlukla Şiilerden oluşmaktadır.

Kerbela’nın Ekonomisi

Kerbela’nın ekonomisi tarım ve turizme dayalıdır. Şehrin başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, pirinç ve pamuktur. Kerbela, aynı zamanda önemli bir hac merkezidir. Şehri her yıl milyonlarca Şii ziyaret etmektedir.

Kerbela’nın Kültürü

Kerbela’nın kültürü, İslam kültürü ile Arap kültürünün bir sentezidir. Şehrin resmi dili Arapçadır. Kerbela’da ayrıca Kürtçe ve Farsça da konuşulmaktadır.

Kerbela’nın Gezilecek Yerleri

Kerbela’nın en önemli turistik yerleri arasında Hz. Hüseyin’in türbesi, Hz. Abbas’ın türbesi ve Kerbela Müzesi bulunmaktadır. Hz. Hüseyin’in türbesi, şehrin merkezinde yer almaktadır. Türbe, altın kubbesi ve çinileriyle dikkat çekmektedir. Hz. Abbas’ın türbesi ise şehrin kuzeyinde yer almaktadır. Türbe, mavi kubbesi ve çinileriyle dikkat çekmektedir. Kerbela Müzesi ise şehrin tarihini ve kültürünü anlatan eserlerin sergilendiği bir müzedir.

Kerbela’nın Önemi

Kerbela, Şiiler için önemli bir hac merkezidir. Şehri her yıl milyonlarca Şii ziyaret etmektedir. Kerbela, aynı zamanda Hz. Hüseyin’in ve 72 arkadaşının şehit edildiği yer olarak bilinmektedir. Bu nedenle, Kerbela Şiiler için kutsal bir şehirdir.


Yayımlandı

kategorisi