Kerma Debisi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kerma Debisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kerma Debisi" ne demek?

 1. Kermanm dt aralığındaki artışı olan dk’nin dt’ye oranı (K). K=dk/dt

Kerma Debisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Güven Aralığı: Belirli bir olasılık seviyesinde, gerçek ortalamanın deneysel ortalama civarında bulunduğu aralık. Ana kitle parametresinin n sayıda birim içeren örnek yardımıyla hesaplanmış olan oran, ortalama vb. ölçütün kabul edilebilir bir hata devamı...
 • Soğrulmuş Doz Debisi: Dt zaman aralığında soğrulan dD doz debisinin, dt’ye bölümü (D). D= dD/dt devamı...
 • Soğrulmuş Doz Debisi: Dt zaman aralığında soğrulan dD doz debisinin, dt’ye bölümü (D). D= dD/dt devamı...
 • Delinquency Ratio: Temerrüt oranı, (Ekonomi) bir şŸirketin toplam borçları ile ödenmemişŸ olan borç veya vergileri arasındaki oranı devamı...
 • Delinquency Ratio: Temerrüt oranı, (Ekonomi) bir şŸirketin toplam borçları ile ödenmemişŸ olan borç veya vergileri arasındaki oranı devamı...
 • Orantı: Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp. Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı, orta. devamı...
 • Orantı: Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp. Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı, orta. devamı...
 • çerçeve Oranı: Televizyon görüntülüğündeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran; ölçün filmde olduğu gibi 3:4’tür, Bir film ya da görüntülük üzerindeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran. (Ölçün filmlerde ve dar filmlerde devamı...
 • Kerma: Belirli bir maddede, dolaylı iyonlaştırıcı parçacıkların serbest bıraktığı tüm yüklü parçacıkların başlangıç kinetik enerjileri toplamı “dEtr” ile; maddenin kütlesi “dm” ile gösterilirse, dEtr’nin dm’ye oranı (K). K=dEtr/dm.kermanın SI birimi gray (Gy) dir. Eski birim rad’di. devamı...
 • Doğal Artış Oranı: Herhangi bir ülkede, bir yıl içinde, doğum ve ölüm oranları arasındaki ayrıma dayanan artış (örneğin, doğum oranı %0 40, ölüm oranı %0 22;doğal artış oranı %0 18 gibi). devamı...

Kerma Debisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.