kesat ne demek

Kesat: Anlamı, Kullanımı ve İngilizce Çevirileri

Giriş

“Kesat” kelimesi, Türkçede yaygın olarak kullanılan ve çeşitli anlamları olan bir kelimedir. Bu makalede, “kesat” kelimesinin anlamını, kullanımını ve İngilizce çevirilerini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

Anlamı

“Kesat” kelimesinin temel anlamı “satışların az olması” veya “talep olmaması”dır. Bir ürün veya hizmetin kesat olması, o ürün veya hizmetin alıcı bulmakta zorlandığı anlamına gelir.

Kullanımı

“Kesat” kelimesi genellikle ekonomik bağlamlarda kullanılır. Örneğin:

 • “Piyasada şu anda inşaat sektöründe bir kesat yaşanıyor.”
 • “Bu ürünün satışları son zamanlarda kesat.”
 • “Ekonomik durgunluk nedeniyle birçok işletme kesat yaşıyor.”

İngilizce Çevirileri

“Kesat” kelimesinin İngilizce’de birkaç karşılığı vardır. En yaygın kullanılan çeviriler şunlardır:

 • Recession: Ekonomik faaliyetlerde genel bir düşüşü ifade eder.
 • Depression: Ekonomik faaliyetlerde uzun süreli ve şiddetli bir düşüşü ifade eder.
 • Slump: Belirli bir sektörde veya endüstrideki bir düşüşü ifade eder.
 • Downturn: Ekonomik faaliyetlerde geçici bir düşüşü ifade eder.

Kesat Türleri

Ekonomistler, kesatları genellikle aşağıdaki türlere ayırırlar:

 • Teknik Kesat: İki veya daha fazla çeyrek boyunca gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) art arda düşüşler yaşanmasıdır.
 • Orta Kesat: Teknik kesattan daha uzun süren ve daha şiddetli olan bir kesattır.
 • Şiddetli Kesat: Orta kesattan daha uzun süren ve daha şiddetli olan bir kesattır.

Kesatların Nedenleri

Kesatlar çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir, bunlar şunları içerir:

 • Düşük tüketici harcamaları
 • Düşük iş yatırımları
 • Düşük hükümet harcamaları
 • Finansal krizler
 • Jeopolitik olaylar

Kesatların Etkileri

Kesatlar ekonomi üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir, bunlar şunları içerir:

 • İş kayıpları
 • Gelirlerde azalma
 • İşletmelerin kapanması
 • Tüketici güveninde azalma
 • Hükümet gelirlerinde azalma

Kesatlarla Mücadele

Hükümetler ve merkez bankaları, kesatlarla mücadele etmek için çeşitli önlemler alabilirler, bunlar şunları içerir:

 • Faiz oranlarını düşürmek
 • Hükümet harcamalarını artırmak
 • Vergileri azaltmak
 • Finansal sistemi desteklemek
 • Para politikasını gevşetmek

Sonuç

“Kesat”, ekonomik faaliyetlerde bir düşüşü ifade eden önemli bir kelimedir. Çeşitli anlamları ve İngilizce çevirileri vardır. Kesatlar çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir ve ekonomi üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir. Hükümetler ve merkez bankaları, kesatlarla mücadele etmek için çeşitli önlemler alabilirler.


Yayımlandı

kategorisi