kesici endonükleaz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kesici endonükleaz kelimesinin manası:

  1. Çift iplikli DNA'daki kısa nükleotit dizilimlerini özgün olarak tanıyıp genellikle tanıma bölgesi içerisinde veya bazen bu bölge dışında nükleotitleri kesen enzimler.

kesici endonükleaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları