kesiklik önsavı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kesiklik önsavı kelimesinin manası:

  1. Uyarlayıcı bekleyişler önsavının geçerli olduğu bir ekonomide uygulanan enflasyon karşıtı bir politikanın ya da iktisadi durgunluğun, cari dönemde gayrisafi millî hasılayı doğal gayrisafi millî hasılanın altına çekerek cari işsizlik oranının doğal işsizlik oranının üstüne çıkmasına yol açacağını, izleyen dönemde ise işsiz kalanların iş becerilerini ve iş bulma umutlarını yitirmelerine bağlı olarak doğal işsizlik oranının yükseleceğini ve enflasyon karşıtı politika veya durgunluk sona erse de doğal oranların ulaştığı yeni düzeyde kalacağını ileri süren Yeni Keynesyen önsav.

kesiklik önsavı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları