kesimsel işlendirme çoğaltanı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kesimsel işlendirme çoğaltanı kelimesinin manası:

  1. Herhangi bir kesimin sonul isteminde bir birimlik artışın toplam işlendirmede ne kadar artış sağlayacağını gösteren katsayı.
  2. Tüm kesimlerin sonul isteminde bir birimlik artışın belli bir kesimdeki işlendirmede ne kadar artış sağlayacağını gösteren katsayı.

kesimsel işlendirme çoğaltanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları