kesme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kesme kelimesinin manası:

 1. Kesmek işi.
 2. Teneke, sac vb.ni kesmek için kullanılan makas.
 3. Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan
  Örnek: Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat. R. H. Karay
 4. Kesin, değişmez, maktu.
 5. Kesme işareti.
 6. Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat.
 7. Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli, 5 m kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia).
 8. Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi.
 9. Klasik balede küçük ara adımı.
 10. Optes'te, on parmak izinin veya olay yeri izinin tarandıktan sonra iz bölgesinin seçilerek lüzumsuz bölgelerinden ayrılması.
 11. İki çekimin kurguda birbirini izlemesinden doğan durum. TV
 12. Televizyonda aynı sonucun, bir alıcıdan öbürüne geçme yoluyla sağlanması
 13. Bir oluğun çıkışını birdenbire sona erdirme.
 14. Bk. kesim
 15. Alıcı yönetmenine, ses yönetmenine "kes!" komutu vererek çevirimi sona erdirme
 16. Emdirme materyali içerisinde yerleştirilip blok durumuna getirilen örneklerden mikrotomda usulüne uygun kesitler alınması.
 17. Doğrama.

kesme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları