kethüda bey sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kethüda bey kelimesinin manası:

  1. Yeniçeri Ocağında, yeniçeri ağasından sonra gelen en yüksek makamdaki subay.
  2. Yeniçeri ocağında yeniçeri ağasından sonra gelen en yüksek aşamadaki subay.
  3. Bk. sadaret kethüdası.

kethüda bey ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları