keton sözlük anlamı nedir?

Sözlükte keton kelimesinin manası:

  1. Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik.
  2. R.C=O.R, iki karbon atomu ile birleşmiş karbonil grubu içeren organik bileşik. Adlandırma: Keton teriminden önce iki alkil grubunun isimlendirilmesi veya hidrokarbonun sonuna -on sonekinin gelmesiyle olur; CH3COCH3, dimetil keton veya propanon (aseton) gibi.
  3. R-Co-R' yapısında işlevsel karbonil grubu taşıyan herhangi bir bileşik.
  4. Merkezi bir karbon atomuna çift kovalent bağla bağlı bir oksijen atomu ve iki alkil grubundan oluşan organik bileşikler.

keton ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları