Ketoz ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ketoz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ketoz" ne demek?

 1. Keto grubu (C=O) kapsayan herhangi bir monosakkarit.

 2. Keton grubu içeren şeker.

 3. İkinci karbon atomunda bir keton grubu kapsayan herhangi bir monosakkarit.

 4. Molekülünde keton grubu içeren bir monosakkarit.

Ketoz nedir? İlişkili sözcükler

 • Ketoz: Keto grubu (C=O) kapsayan herhangi bir monosakkarit. Keton grubu içeren şeker. devamı...
 • Pentoz: Genel formülü (CH2O)5 olan herhangi bir nıonosakkarit. Arabinoz, riboz ve ksiloz gibi. Genel formülü (CH2O)5 olan, arabinoz ve ksilozda olduğu gibi 5 karbon atomu içeren monosakkarit yapısında bir şeker devamı...
 • Aldoz: Aldehit kapsayan herhangi bir monosakkarit. Aldehit grubu içeren herhangi bir monosakkarit. devamı...
 • Hekzoz: Alu karbonlu monosakkarit. Bir molekülde altı karbon atomu içeren bir monosakkarit. devamı...
 • Karbohidratlar: Polihidroksi aldehitler ya da polihidroksi ketonlar ile bunların türevlerinden oluşan, her su molekülüne karşı bir karbon atomuna sahip, karbon sayısı ve kapsadığı aldehit ya da keton grubuna göre adlandırılan monosakkarit, disakkarit, oligosakkarit, polisakkarit, kompleks polisakkaritler, monosakkarit türevleri gibi gruplandırılan bileşikler.karbohidratlar. devamı...
 • Epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı devamı...
 • Epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı devamı...
 • Karbonhidratlar: Bk. karbohidratlar Karbon, hidrojen ve oksijen taşıyan, CnH2n0n genel formülüyle ifade edilen, genellikle yapısal (selüloz) ve yapısal olmayan (şeker ve nişasta) nişasta, şeker, selüloz ve hemiselüloz içeren, hayvanların bağırsaklarında emilmeleri devamı...
 • Disakkarit: İki mol monosakkaritin dehidrasyonu sonucu oluşan çift şeker. Maltoz, sakkaroz, laktoz gibi. İki monosakkarit biriminin birleşmesi ile oluşmuş bir karbohidrat. devamı...
 • Organik Bileşik: Canlı organizmanın özelliklerini gösteren ve karbon kapsayan bileşikler. Karbon-Karbon bağı içeren kolayca yanabilen, yem içerisindeki yağ, protein, karbonhidratlar gibi geniş bir kimyasal bileşikler grubu. devamı...

Ketoz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.