ketoz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ketoz kelimesinin manası:

  1. Keto grubu (C=O) kapsayan herhangi bir monosakkarit.
  2. Keton grubu içeren şeker.
  3. İkinci karbon atomunda bir keton grubu kapsayan herhangi bir monosakkarit.
  4. Molekülünde keton grubu içeren bir monosakkarit.

ketoz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları