key 2

  1. Kilitlemek. to -e göre ayarlamak, -e uygun duruma getirmek, -e uydurmak. akort etmek.


Yayımlandı

kategorisi