keynesyen iktisat sözlük anlamı nedir?

Sözlükte keynesyen iktisat kelimesinin manası:

  1. İktisadi liberalizmin aksine devletin ve özel kesimin önemli bir rol üstlendiği karma ekonomiyi savunan, eksik işlendirme durumunda da ekonominin dengede olabileceği ve bu durumda tam işlendirmeye ulaşmak için devletin maliye politikası araçlarıyla müdahale etmesi gerektiği, denge gelir düzeyinin toplam istem tarafından belirleneceği, reel ve parasal kesimin karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu ve ekonomiye iktisadi karar birimlerinin beklentilerinin yön verdiği gibi görüşleri ileri süren İngiliz iktisatçı J. M. Keynes'in görüşlerini temel alan iktisadi yaklaşım.

keynesyen iktisat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları