kıdem tazminatı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kıdem tazminatı kelimesinin manası:

  1. Belirli süre çalıştıktan sonra ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para.
  2. Bir işyerinde enaz bir yıl olmak üzere belli bir süre çalışmış olan işçiye çalışma süresine bağlı olarak, hizmet sözleşmesinin iş kanununda belirlenmiş koşullarla sona ermesi durumunda, işveren tarafından ödenen para.

kıdem tazminatı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları