kılavuzluk kurulu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kılavuzluk kurulu kelimesinin manası:

  1. Okulun ilgili yönetici ve öğretmenleri ile veli ve öğrencilerden oluşan, kılavuzluk programının öğrencilerin gereksinmelerine uygun ve gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanmasını sağlamakla görevli geçici danışma kurulu.

kılavuzluk kurulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları