kılcal damar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kılcal damar kelimesinin manası:

  1. Dokulardaki atardamarların son dallarını, toplardamarların ilk dallarına birleştiren ince damar.
  2. Dokularda toplardamar ve atardamar arasındaki bağlantıyı sağlayan ve duvarlarından doku sıvısına madde geçebilen, endotelyum hücreleriyle kaplı, 7-9? çapında,
  3. 25-10m? boyunda kan damarları. Somatik, pencereli, diyaframlı, sinüzoidal tipleri görülür.
  4. Vücuttaki kan, lenf, safra damarları arasındaki çok ince duvarları olan damarlar.
  5. Toprakta suyun tutulduğu aralıklar. Kapiler damar.
  6. Kanla dokular arasındaki madde alışverişini sağlayan, duvar yapısı tunika intimadan oluşan ve düz kas hücreleri bulunmayan kan damarı, vaz kapillare, kapiller damar. Yapısında yassı endotel hücreleri, bazal lamina ve perisitler yer alır.

kılcal damar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları