Kılcal Damar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kılcal Damar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kılcal Damar" ne demek?

 1. Dokulardaki atardamarların son dallarını, toplardamarların ilk dallarına birleştiren ince damar.

 2. Dokularda toplardamar ve atardamar arasındaki bağlantıyı sağlayan ve duvarlarından doku sıvısına madde geçebilen, endotelyum hücreleriyle kaplı, 7-9? çapında,

 3. 25-10m? boyunda kan damarları. Somatik, pencereli, diyaframlı, sinüzoidal tipleri görülür.

 4. Vücuttaki kan, lenf, safra damarları arasındaki çok ince duvarları olan damarlar.

 5. Toprakta suyun tutulduğu aralıklar. Kapiler damar.

 6. Kanla dokular arasındaki madde alışverişini sağlayan, duvar yapısı tunika intimadan oluşan ve düz kas hücreleri bulunmayan kan damarı, vaz kapillare, kapiller damar. Yapısında yassı endotel hücreleri, bazal lamina ve perisitler yer alır.

Kılcal Damar nedir? İlişkili sözcükler

 • Lenf Yumrusu: Lenf damarlarının yolu üzerinde bulunan, lenfi süzen ve mikroorganizmalardan arındıran yuvarlak veya oval biçimli yumru, lenf düğümü, limfonodus. Yapısında lenfosit, plazma hücreleri ve makrofajların yer aldığı lenf yumrusuna aferent lenf damarıyla gelen lenf sıvısı sırasıyla subkapsüler sinüs, intermediyer sinüs, sinüs medullaris ve oradan da organın hilusundan eferent lenf damarına geçerler. devamı...
 • Vazomotor: Damar devinimsel Kan damarlarının duvarlarındaki kaslara gelen, damarların genişleyip daralmasını sağlayan sinirler. devamı...
 • Lenf Damarı: İçinde lenf bulunan damarlar. Lenf sıvısı denilen renksiz veya sarımtırak renkteki sıvıyı toplardamarlara taşıyan damar, vaz limfatikum.Dgr.: anat. vas lymphaticum devamı...
 • Vazokonstriktör: Damar büzücü Kan damarlarının kasılmasına sebep olan, kan damarlarının duvarlarındaki düz kasın kasılmasını sağlayan maddeler. devamı...
 • Getirici Lenfatik Damar: Bir lenf bezine lenf getiren damar, afferent lenfatik damar. devamı...
 • Getirici Lenf Damarı: Lenf yumrusuna lenf sıvısı getiren damar, afferent lefatik damar. devamı...
 • Serotonin: Memelilerde ve merkezî sinir sistemi olan diğer canlılarda bulunan, kan pulcukları ve mast hücreleri tarafından meydana getirilen, uyanıklık ve ağrı duygularının düzenlenmesinde rolü olan, düz kası uyararak kan damarlarının büzülmesini sağlayan bir nörotransmitter. 5-hidroksitriptamin. devamı...
 • Anjiyografi: Akılla ilgili, akla dayanan, akılsal Örnek: Akli muvazenesi pek sağlam bulunmadığı için serbest bırakıldı. S. F. Abasıyanık Damar içine x ışınlarını geçirmeyen bir madde şırınga edildikten sonra damarların filminin alınması. Damar görüntüleme devamı...
 • Angicardiokinetic: & a. 1. kalp ve damar sistemini harekete getiren, kamçılayan madde, 2. kalp ve damarların “dilatation” ve “contraction” una sebep olan (madde). devamı...
 • Mikroanjiyopati: Kılcal damar bozukluğu Küçük çaplı kan damarı duvarlarının dayanıklılığını kaybetmesi sonucu kanama ve proteinlerin damar duvarından dışarıya sızması sonucu tüm vücutta kan akımının yavaşlaması. devamı...

Kılcal Damar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.