Kılcal Etkinlik ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kılcal Etkinlik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kılcal Etkinlik" ne demek?

 1. Çok dar borulardaki sıvıların katı ya da gaz evreyle arayüzeylerinde gözlenen, denkleşmemiş kuvvetlerin yol açtığı alçalma, yükselme türünden yavaş devinimler.

Kılcal Etkinlik nedir? İlişkili sözcükler

 • Kırılcal Kayaç: Magmanın yerkabuğunun az çok derinlerinde yavaşça soğumasıyla oluşan, granit gibi katılaşmış kayaçlara verilen genel ad. devamı...
 • Intirinsik Etkinlik: İlaç-Almaç etkileşmesine ilişkin teorilerden değişik almaç işgal teorisine göre ilacın etkinliğinin ölçüsü için kullanılan ve α ile simgelenen terim devamı...
 • Yöneticiler Mantığı çözümleyici Kümesi: Yöneticilere ilişkin almaşıklık bağıntılarının gerektirdiği koşulları yerine getiren temel mantıklı çözümleyici küme. || Krş.. kipsel almaşıklık bağıntısı, bilgisel almaşıklık bağıntısı, sanısal almaşıklık bağıntısı, ödevsel almaşıklık bağıntısı, yeğleme almaşıklık bağıntısı, olmuşlu almaşıklık bağıntısı, olacaklı almaşıklık bağıntısı. devamı...
 • Unballasted: Safrasız Denkleşmemiş, ayarsız. devamı...
 • Aralı Geçiş: Filmin alıcı, gösterici ve basım aygıtında aralı devinimle yol alması. devamı...
 • Teali: Yükselme, yücelme. yükselme, ululanma devamı...
 • Yüze Tutan: Yüzeyindeki atom, yükün ya da moleküllerin denkleşmemiş kuvvetlerinin çekimiyle, az yoğun olan evredeki özdeğin bu yüzey üzerinde derişmesine yol açan katı ya da sıvı evre. devamı...
 • T Lenfositler: Özel moleküllü hücre almaçlarını içeren, hücresel bağışıklığın oluşumunu sağlayan, timüste olgunlaşan, yüzeylerinde yardımcı uyarıcı moleküller taşıyan ve özel granül bulunmayan hücreler, T hücreleri. T lenfositler yüzeylerindeki almaçların özelliklerine göre; öldürücü, yardımcı ve baskılayıcı T lenfositler diye üç gruba ayrılarak antikor yapımına yardımcı olmak ve yüzey almaçları makrofajlarla etkilenmesiyle lenfokinleri üretmek gibi görevleri bulunur. devamı...
 • Fosforışıma: Önceden ısı, ışık ya da elektrik boşalımının etkisinde bırakılmış bir özdeğin sonradan sürekli ışık yayması. Ak fosforun yavaş oksitlenmesinde gözlenen soluk yeşilimsi ışıma. devamı...
 • Slow Moving Negotiations: Yavaşlamak, yavaşlatmak Yavaş, ağır, bati devamı...

Kılcal Etkinlik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.