Kilokalori ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kilokalori" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kilokalori" ne demek?

 1. Büyük kalori.

 2. 1 kcal=1000 cal.

 3. Bir atmosfer basınçta, bir kilogram damıtık suyun sıcaklığını 14.5 oC’ den 15.5 oC’ ye çıkarmak için gerekli ısı enerjisi miktarı, kilogram kalori, kg kalori, k. kal.

Kilokalori nedir? İlişkili sözcükler

 • Kalori: Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C’lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi, ısın. Besinlerin, dokular içinde devamı...
 • Büyük Kalori: Bir atmosfer basınç altında 1 kg suyun sıcaklığını 14,5 °C’den 15,5 °C’ye çıkarmak için gereken ısı enerjisi miktarı, kilokalori. devamı...
 • Buharlaşma ısısı: Bk. uçuklaşma ısısı Suyun buharlaşırken çevresinden almış olduğu ısı. devamı...
 • Nişasta Değeri: Yemlerin her bir sindirilebilir organik besin maddelerinin, gelişmesini tamamlamış olan iğdiş edilmiş sığırların vücudunda yapabildiği yağ miktarıyla saf ve susuz nişastanın yaptığı yağ miktarının karşılaştırılması suretiyle bulunan, 100 kilogram yemde ifade edilen ve 1000 nişasta birimine eşit olan değer. Her kilogram saf nişastanın hesaplanan 2. 36 kilo kalori net enerji değeri, ND. devamı...
 • Santigrat: Suyun buz olma noktasını 0, buharlaşma noktasını 100 sayarak arasını derece olarak adlandıran yüz eşit kısma bölme yoluyla bulunan ısı ölçeği. Bir atmosfer basınç altındaki suyun kaynama sıcaklığı ile buzun devamı...
 • ısınma ısısı: Bir cismin bir gramının sıcaklığını 1 °C yükselten ısı miktarı, öz ısı. Bir nesnenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 ° C artırmak için gerekli ısı niceliği. devamı...
 • Molalite: 1000 g çözücüde çözünmüş maddenin mol sayısını esas alan çözeltinin m ile gösterilen derişim birimi. Bir kilogram çözücü madde için gerekli çözünen maddenin mol cinsinden miktarı, M. devamı...
 • Calorie Count: Kalori hesabı, belirli bir yiyecek veya tabaktaki kalori miktarı devamı...
 • Fahrenhayt ölçeği: Bir atmosfer basınç altındaki suyun kaynama noktasını 212° ve buzun erime noktasını 32° olarak alan sıcaklık ölçeği. devamı...
 • Serbest Su: Ağacın göze boşluğunda toplanan su. Plazmanın izotonik kalması için plazmadan idrara verilmesi gereken su miktarı. devamı...

Kilokalori ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.