Kilomikronlar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kilomikronlar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kilomikronlar" ne demek?

 1. (Yun. chymos: sıvı; mikros: küçük) Plâzmada ve diğer vücut sıvılarında bulunan ve bağırsaktan yağ dokusuna kolesterol, triasil gliseritler ve diğer lipitlerin taşınmasını sağlayan küçük lipoprotein parçacıktarı.

 2. Besin kaynaklı trigliseritleri taşıyan, büyük moleküllü lipoproteinler.

Kilomikronlar nedir? İlişkili sözcükler

 • çok Düşük Yoğunluklu Lipoprotein: İnce bağırsak ve çoğunlukla karaciğerden, yağ ve kas dokularına trigliseritleri taşıyan, molekül ağırlığı 5×103 kilodalton dolayında olan lipoprotein sınıfı, prebetalipoprotein, VLDL. devamı...
 • Düşük Yoğunluklu Lipoprotein: Kolesterolün karaciğer dışındaki dokulara taşınmasını sağlayan ve bu dokularda kolesterol sentezini düzenleyen, VLDL’in yıkımlanmasıyla oluşan, kolesterol ve kolesterol esterleri bakımından zengin bir lipoprotein sınıfı, beta lipoprotein, LDL. devamı...
 • Düşük Yoğunluklu Lipoprotein: Kolesterolün karaciğer dışındaki dokulara taşınmasını sağlayan ve bu dokularda kolesterol sentezini düzenleyen, VLDL’in yıkımlanmasıyla oluşan, kolesterol ve kolesterol esterleri bakımından zengin bir lipoprotein sınıfı, beta lipoprotein, LDL. devamı...
 • Düşük Dansiteli Lipoprotein: Kolesterolün karaciğer dışındaki dokulara taşınmasından sorumlu olan bir lipoprotein sınıfı, beta lipoprotein, LDL. devamı...
 • Lipoprotein: Basit bir protein ile daha yüksek bir yağ asidinden oluşan kompleks yapı. Kanda lipitlerin taşınmasını sağlayan bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen organik bir madde. devamı...
 • Rasyon: Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı. Günlük besin devamı...
 • Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Hdl: Kan plâzmasında bulunan, karaciğerde sentezlenen, fosfolipit ve kolesterol bakımından zengin, kolesterolün çevresel dokulara taşınmasını sağlayan bir grup lipoprotein. devamı...
 • Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein, HDL: Kan plazmasında bulunan, karaciğerde sentezlenen, fosfolipit ve kollestrol bakımından zengin, kollestrolün çevresel dokulara taşınmasını sağlayan bir grup lipiprotein, alfa lipoprotein. devamı...
 • Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein, HDL: Kan plazmasında bulunan, karaciğerde sentezlenen, fosfolipit ve kollestrol bakımından zengin, kollestrolün çevresel dokulara taşınmasını sağlayan bir grup lipiprotein, alfa lipoprotein. devamı...
 • Endositoz: (Yun. endon: içine; kytos: boşluk) Ökaryot hücrelerin plâzma zarının içeri çökmesi ile bir kesecik içinde dışarıdan madde alınması. Pinositoz, fagositoz. Hücre zarının dış tarafında oluşan bir çukurluk içine giren bir devamı...

Kilomikronlar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.