Kilotoraks ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kilotoraks" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kilotoraks" ne demek?

 1. Göğüs boşluğunda lipitten zengin, süt beyazından sarıya değişen renklerde, çok sayıda lenfosit, az sayıda nötrofil, alyuvar, plazma hücresi ve yağ damlacıkları içeren kilus adı verilen lenf sıvısının toplanması, kiloplöro, kilöz hidrotoraks, kilöz plörazi. Duktus torasikusun yırtılması veya sızıntısı sonucu ara sıra köpek ve kedilerde rastlanır. Nedenleri arasında tümörler, yapılış bozuklukları, dirofilariazis ve blastomikozis yer alır.

Kilotoraks nedir? İlişkili sözcükler

 • Emilim Bozukluğu Sendromu: İnce bağırsaklardaki emilme bozuklukları, malabsorbsiyon sendromu, absorbsiyon bozukluğu sendromu, absorbsiyon bozukluğu, malabsorbsiyon. Genellikle kedilerde rastlanır. devamı...
 • Ayrılı Zamirler: Bu zamirlerin çeşitleri şunlardır: 1 KİŞİ ZAMİRLERİ (Pronoms personnels: ben, sen, o…). 2. ÖZEDÖNÜŞ ZAMİRLERİ (Pr. réfléchis: Kendini, kendine..,). 3. BELİRSİZ ZAMİRLER (Müphem z. Pr. indéfinis: her kim, biri, kimi…). 4. ÜLEŞTİRME ZAMİRLERİ (Pr. distributif s : her Uri, her birine,..). 5. TOPLULUK ZAMİRLERİ (Pr. collectifs: herkes, çoğu, hepsi…). 6. KARŞILIKLI ZAMİRLER (Pr. réciproques: birbirini, devamı...
 • Timüs Lenfomu: Timüsün lenfoid doku tümörü. En sık olarak genç sığırlarda ve kedilerde görülür. Kedilerde; kedi lösemi virüs enfeksiyonu sonucu biçimlenir ve genellikle solunum güçlüğü, göğüs boşluğunda sıvı toplanması ve kusmayla kendini belli eder. devamı...
 • Safra Kanalı Karsinomu: Karaciğerde safra kanalcık epitelinden köken alan kötücül tümör, kolanjiyokarsinom, kolanjiyohücresel karsinom. Özellikle köpek ve kedilerde rastlanır. devamı...
 • Monositik Lösemi: Baskın hücre tipinin monositler olduğu lösemi çeşidi. Hayvanlarda genellikle uyuşukluk, kilo kaybı, kusma, ishal, iştahsızlık ve tekrarlayan burun kanamalarına rastlanır. Genç köpek ve kedilerde erişkin at ve sığırlarda görülür. devamı...
 • Süngerimsi Miyelin Hastalıkları: Miyelinin dejenere olmaksızın, vakuolleşmesi sonucu mikroskobik olarak süngerimsi bir görünümle belirgin özel hastalık grubu. Kalıtsal, toksik ve metabolik bozukluklar sonucu görülür. devamı...
 • çarpık Bacaklı Buzağı Hastalığı: İneklerin gebeliğin 40-70. günleri arasında acı bakla türü bitkileri tüketmeleri sonucu, doğan buzağılarda ön bacaklarda çarpıklık, tortikollis, bilek dikleşmesi, damak yarığı, üst çene kemiği kısalığı, skoliozis, kaburgalarda biçim bozuklukları ve kifozisle belirgin iskelet bozukluğu, artromiyodisplasiya kongenita. devamı...
 • Mikroevolüsyon: Mutasyon ve rekombinasyonlar sonucu gen frekanslarında, kromozom yapı ve sayılarında değişiklerle oluşan, coğrafik ırklar, alt türler arasındaki farklılıkların meydana gelmesine sebep olan ve kısa sürelerde meydana gelen evrim. devamı...
 • Mikroanjiyopatik Hemolizis: Arteryollerdeki ve kılcal damarlardaki endol bozuklukları veya atardamar-toplardamar fistülleri gibi nedenlerle, alyuvarların ani bir basınç değişimleri sonucu parçalanmaları sonucu hemoglobinin dışarı çıkması, parçalanma hemolizisi. devamı...
 • Perinefrik Yalancı Kist: Genellikle yaşlı erkek kedilerde, böbrek kapsülasıyla karın zarı arasında tek veya çift taraflı, karın bölgesinde şişkinlikle belirgin, idrar, kan, lenf veya transudat içeren, fiziksel darbe, operasyon, tümörler, konjesyon veya yüksek atardamar basıncı gibi nedenlerden kaynaklanan, epitelle döşeli olmayan patolojik boşluk, perirenal higrom, kedilerin perirenal kisti, kapsüler hidronefrozis, retroperitoneal perirenal kist. devamı...

Kilotoraks ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.