kimerizm nedir

Kimerizm Nedir?

Kimerizm, iki veya daha fazla genetik olarak farklı hücre popülasyonunun tek bir organizmada bir arada bulunmasıdır. Bu durum, iki farklı zigotun birleşmesi veya bir embriyonun iki veya daha fazla parçaya bölünmesi sonucu oluşabilir. Kimerizm, genellikle doğum öncesi veya doğum sırasında meydana gelir, ancak nadiren daha sonraki yaşamda da ortaya çıkabilir.

Kimerizm, iki ana kategoriye ayrılır:

 • Doğal kimerizm: Bu tür kimerizm, iki farklı zigotun birleşmesi veya bir embriyonun iki veya daha fazla parçaya bölünmesi sonucu oluşur. Doğal kimerizm genellikle doğum öncesi veya doğum sırasında meydana gelir.
 • Yapay kimerizm: Bu tür kimerizm, tıbbi müdahale sonucu oluşur. Yapay kimerizm, genellikle organ nakli veya kök hücre nakli gibi tedaviler sırasında meydana gelir.

Kimerizmin Türleri

Kimerizm, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. En yaygın sınıflandırma, kimerizmin oluşum mekanizmasına göre yapılır. Buna göre, kimerizm iki ana kategoriye ayrılır:

 • Zigot kimerizmi: Bu tür kimerizm, iki farklı zigotun birleşmesi sonucu oluşur. Zigot kimerizmi, genellikle tek yumurta ikizlerinde görülür.
 • Embriyonik kimerizm: Bu tür kimerizm, bir embriyonun iki veya daha fazla parçaya bölünmesi sonucu oluşur. Embriyonik kimerizm, genellikle çok yumurta ikizlerinde görülür.

Kimerizm, ayrıca, kimerik hücrelerin dağılımına göre de sınıflandırılabilir. Buna göre, kimerizm üç ana kategoriye ayrılır:

 • Tam kimerizm: Bu tür kimerizmde, kimerik hücreler vücudun tüm dokularında bulunur. Tam kimerizm, genellikle zigot kimerizminde görülür.
 • Kısmi kimerizm: Bu tür kimerizmde, kimerik hücreler vücudun sadece bazı dokularında bulunur. Kısmi kimerizm, genellikle embriyonik kimerizminde görülür.
 • Mikro kimerizm: Bu tür kimerizmde, kimerik hücreler vücudun çok küçük bir bölümünde bulunur. Mikro kimerizm, genellikle organ nakli veya kök hücre nakli gibi tedaviler sırasında meydana gelir.

Kimerizmin Belirtileri

Kimerizm, genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak, bazı durumlarda, kimerizm aşağıdaki belirtilere yol açabilir:

 • Farklı renklerde gözler veya saçlar
 • Farklı cilt renkleri
 • Farklı kan grupları
 • Farklı bağışıklık sistemleri
 • Farklı metabolizmalar
 • Farklı hastalıklara yatkınlık

Kimerizmin Tanısı

Kimerizm, genellikle genetik testlerle teşhis edilir. Bu testler, kimerik hücrelerin varlığını ve dağılımını belirlemek için kullanılır.

Kimerizmin Tedavisi

Kimerizm, genellikle herhangi bir tedavi gerektirmez. Ancak, bazı durumlarda, kimerizm aşağıdaki tedavilerle tedavi edilebilir:

 • İlaç tedavisi
 • Cerrahi tedavi
 • Radyoterapi
 • Kemoterapi

Kimerizmin Prognozu

Kimerizmin prognozu, kimerizmin türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir. Genel olarak, tam kimerizm kısmi kimerizmden daha ciddi bir durumdur. Mikro kimerizm ise genellikle herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz.

Kimerizm ve Araştırma

Kimerizm, bilim adamları için ilgi çekici bir araştırma alanıdır. Kimerizm, aşağıdaki alanlarda araştırılmaktadır:

 • Kimerizmin oluşum mekanizmaları
 • Kimerizmin sağlık üzerindeki etkileri
 • Kimerizmin tedavisi
 • Kimerizmin kullanımı

Kimerizm, henüz tam olarak anlaşılmamış bir durumdur. Ancak, bilim adamları kimerizm hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarını sürdürmektedirler.


Yayımlandı

kategorisi