kimyasal nedir

Kimyasal Nedir?

Kimyasal, maddelerin yapısını, özelliklerini, birbirleriyle etkileşimlerini ve dönüşümlerini inceleyen bilim dalıdır. Kimya, maddenin yapısı ve özellikleri, maddelerin birbirleriyle etkileşimleri ve dönüşümleri, enerji ve maddenin etkileşimleri gibi konuları inceler. Kimya, günlük hayatımızda kullandığımız birçok maddenin yapısını ve özelliklerini anlamamızı sağlar. Ayrıca, yeni malzemeler ve ilaçlar geliştirmemize yardımcı olur.

Kimyanın Tarihi

Kimyanın tarihi, eski çağlara kadar uzanmaktadır. İlk kimyagerler, maddelerin yapısını ve özelliklerini anlamak için deneyler yapıyorlardı. Orta Çağ’da, simya adı verilen bir bilim dalı ortaya çıktı. Simyacılar, altın ve gümüş gibi değerli metalleri üretmeye çalışıyorlardı. Simya, modern kimyanın temellerini oluşturmuştur.

 1. yüzyılda, bilim insanları maddelerin yapısını ve özelliklerini daha iyi anlamaya başladılar. Robert Boyle, gazların hacminin basınçla ters orantılı olduğunu keşfetti. Antoine Lavoisier, yanmanın bir kimyasal reaksiyon olduğunu ve kütle yasasını ortaya koydu. John Dalton, atomların varlığını öne sürdü.

 2. yüzyılda, kimya alanında birçok önemli keşif yapıldı. Dmitri Mendeleyev, elementlerin periyodik tablosunu oluşturdu. Louis Pasteur, mikroorganizmaların hastalıklara neden olduğunu keşfetti. Marie Curie, radyoaktif elementleri keşfetti.

 3. yüzyılda, kimya alanında birçok yeni keşif yapıldı. Linus Pauling, kimyasal bağların yapısını açıkladı. James Watson ve Francis Crick, DNA’nın yapısını keşfettiler. Stanley Miller ve Harold Urey, yaşamın kökenini araştırdılar.

Kimyanın Dalları

Kimyanın birçok farklı dalı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Analitik kimya: Maddelerin yapısını ve özelliklerini belirlemek için kullanılan yöntemleri inceler.
 • Biyokimya: Canlı organizmalarda meydana gelen kimyasal reaksiyonları inceler.
 • Çevre kimyası: Çevre kirliliğini ve çevre koruma yöntemlerini inceler.
 • Endüstriyel kimya: Sanayi sektöründe kullanılan kimyasal maddeleri ve prosesleri inceler.
 • Farmakoloji: İlaçların yapısını, özelliklerini ve etkilerini inceler.
 • Fizikokimya: Maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.
 • Organik kimya: Karbon içeren bileşikleri inceler.
 • Anorganik kimya: Karbon içermeyen bileşikleri inceler.

Kimyanın Önemi

Kimya, günlük hayatımızda kullandığımız birçok maddenin yapısını ve özelliklerini anlamamızı sağlar. Ayrıca, yeni malzemeler ve ilaçlar geliştirmemize yardımcı olur. Kimya, çevre kirliliğini ve çevre koruma yöntemlerini incelememizi sağlar. Kimya, enerji kaynaklarını ve enerji kullanımını incelememizi sağlar. Kimya, yaşamın kökenini ve evrimini incelememizi sağlar.

Kimyanın Geleceği

Kimyanın geleceği, parlak görünmektedir. Kimyagerler, yeni malzemeler, yeni ilaçlar, yeni enerji kaynakları ve yeni çevre koruma yöntemleri geliştirmek için çalışmaktadırlar. Kimya, gelecekte de günlük hayatımızı iyileştirmeye devam edecektir.


Yayımlandı

kategorisi