kind sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kind kelimesinin manası:

  1. Çeşit, tür, cins, nitelik, aynı şekil, aşai rabbani ayinindeki ekmek veya su
  2. Çeşit, cins, tür nevi
  3. Eskitabiat, mizaç
  4. Müşfik, iyi kalpli, nazik, iyi, iyi huylu
  5. Başkalarını seven, sevgi besleyen
  6. Uysal, yumuşak başlı

kind ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları