Kinetik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kinetik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kinetik" ne demek?

 1. Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan.

 2. Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı.

 3. Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı.

 4. Bk. hızbilim

 5. Bk. devimsel

 6. Devinimli

 7. Hareket ile ilgili.

 8. Cisimlerin hareketini etkileyen kuvvetler ile ilgili.

Kinetik nedir? İlişkili sözcükler

 • Kinetik Enerji: Bir cismin hareketini sağlayan veya hareket eden cisimlerde bulunan enerji. Bk. deyimsel erke devamı...
 • Mechanics: Cisimlerin devimleriyle ilgili olayları inceleyen bilim, mekanik Makina ilmi devamı...
 • Kinematik: Cisimlerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. konular bakımından inceleyen mekanik kolu, sinematik. Bk. devim bilgisi devamı...
 • Kimyasal Kinetik: Fiziko kimyanın kimyasal reaksiyonların mekanizmaları ve hızları ile ilgilenen dalı. devamı...
 • Hidrodinamik: Sıvıya batırılmış katı cisimler üzerinde, onların hareketiyle ilgili olarak sıvıların gösterdiği direnci ve sıvıların hareketini inceleyen bilim dalı. Bu bilimle ilgili. devamı...
 • Hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Bu bilimle ilgili. devamı...
 • Electrodynamic: Elektrodinamik, elektrik manyetiğŸi ile mekaniğŸi arasındaki ilişŸkiyi inceleyen bilim dalı ile ilgili; hareket halindeki elektrik ile ilgili, dinamik elektriğŸe özgü devamı...
 • Balistik: Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. Bk. atış bilgisi devamı...
 • Abiology: cansızları inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Mikrobiyoloji: Mikropları konu alan bilim dalı. (Yun. mikros: küçük; bios: hayat; logos: bilim) Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı. devamı...

Kinetik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.