kinetoplast sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kinetoplast kelimesinin manası:

  1. (Yun. kinein: hareket etmek; plastos: şekillenmiş) Trypanosoma denilen bir cins kamçılının kaidesine yakın bir bölgede yer alan mitokondriden farklılaşmış yapı.
  2. Kinetoplastida takımındaki protozoonlarda uzunlamasına yapılı mitokondri içerisinde bulunan, DNA'dan zengin, bazal cisimle yakın ilişkili, bağımsız olarak replike olan çubuk biçiminde silindirik sitoplazmik organel, kinetonükleus.

kinetoplast ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları