Kırılca Büyümesi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kırılca Büyümesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kırılca Büyümesi" ne demek?

 1. Çözelti içindeki kırılcanın, geometrik biçimini koruyarak büyümesi olayı.

Kırılca Büyümesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Kırınım: Işık, ses ve radyoelektrik dalgalarının karşılaştığı bazı engelleri dolanarak geçmesi olayı, difraksiyon. Işığın ya da başka bir dalganın dar bir yarıktan ya da çizikli bir yüzeyden geçince doğru yolundan ayrılarak devamı...
 • Kırılca Gediği: Kimi özdeciklerin yerlerinden kaymaları, kimilerininse eksilmesi gibi nedenlerle oluşarak kırılcanın düzgün dizilim yapısını aksatan nokta. devamı...
 • Geçişme: Yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış iki sıvının karşılıklı geçerek birbirine karışması. Yarı geçirgen bir çeperin iki yanına yerleştirilmiş, derişikliği farklı iki sıvıdan oluşan yer değiştirme olayı, hulul, ozmos. devamı...
 • Bırakıntı Pürüzlülüğü: Kaplama yunağının pisliğinden ötürü, çözelti içindeki yabancı parçacıkların, işlem sırasında bırakıntıya karışıp yarattığı pürüzlülük. devamı...
 • Büyüme Eğrisi: Ulusal gelirin zaman içindeki değişiminin geometrik yeri. Bedence ve zihince olgulaşma sonucu organizmanın özellik ve görevlerinde ortaya çıkan değişmeleri çizgesel olarak belirten eğri. devamı...
 • Doygun çözelti: Çözünmüş özdek eklemekle derişikliği değiştirilemeyen çözelti. Çözünmüş özdek eklemekle derişikliği değiştirilemeyen çözelti. devamı...
 • üğrüm Değişmesi: Üğrüm olayı sonucu olarak tutulumun eşleğe göre eğikliğinin değişimini veren …formül… formülündeki 9.21 lik katsayı. devamı...
 • Geometrize: Geometrik usullerle çalışmak, geometri ile ugraşmak. Geometrik yöntemler uygulamak, geometrik yöntemler kullanarak çalışŸmak; geometrik kurallara göre hareket etmek; geometrik şŸekilde temsil etmek (ayrıca geometrise) devamı...
 • Titrasyon: Eş değerleme Çözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) devamı...
 • Kıvılkesimsel çözelti: İçindeki çözümsüz özdecikleri yükünlere ayrışmış, kıvıl akımsal geçirgenliği olan çözelti. devamı...

Kırılca Büyümesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.