Kırılcal Kayaç ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kırılcal Kayaç" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kırılcal Kayaç" ne demek?

 1. Magmanın yerkabuğunun az çok derinlerinde yavaşça soğumasıyla oluşan, granit gibi katılaşmış kayaçlara verilen genel ad.

Kırılcal Kayaç nedir? İlişkili sözcükler

 • Hava Değişimi: Hastaların daha çabuk iyileşmesi, yorgunlukların giderilmesi vb. amaçlarla yapılan çevre değişikliği, tebdilihava. Havanın kapanması, açması, ısınması, soğuması vb. değişimlerin genel adı. devamı...
 • Kıyı Akıntısı: Gelgit akıntılarında olduğu gibi, varlığı ve etkisi kıyı bölgelerinde, özellikle haliçlerde duyulan akıntılara verilen genel ad. devamı...
 • Alilaminler: Mantarlara karşı kullanılan naftidin ve terbinafin gibi ilaçlara verilen genel ad. devamı...
 • Aşırı Doygun çözelti: Çözünenin çözünürlük sınırı üzerinde bulunduğu, yani belli bir sıcaklıktaki doygun çözelti için gerekenden daha fazla çözünmüş madde içeren, doygun çözeltinin yavaş yavaş soğuması ile oluşan çözelti. devamı...
 • Granite: Granit, pek sert bir çeşit kaya Granit devamı...
 • Tortul Kayaçlar: Çeşitli kökenden tortuların katmanlar durumunda sıkışıp katılaşmalarıyla oluşan üç büyük kayaç takımından biri. bkz. Püskürük kayaçlar, başkalaşmış kayaçlar. devamı...
 • Dış Püskürük Kayaçlar: Yeryüzüne püskürmüş olan magmanın katılaşmasıyle oluşmuş kayaçlar. devamı...
 • Püskürük Kayaçlar: Yanardağların ağzından yeryüzüne püskürtülen lav, kül vb. kızgın özdeklerin alçak yerlere yığılıp az çok hızla soğumaları sonunda oluşan kayaçlar. devamı...
 • Yırtıcı Kuş: Ehlîleştirilmemiş vahşi kuşlara verilen genel ad. devamı...
 • Erat: Er, onbaşı ve çavuşlara verilen genel ad. Erler. devamı...

Kırılcal Kayaç ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.