kırıntı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kırıntı kelimesinin manası:

  1. Bir şeyden ayrılan küçük parça
    Örnek: Beyaz etekliğindeki ekmek kırıntılarını kuşlara serper. S. F. Abasıyanık
  2. Küçük kalıntı
  3. Kurumak için kesilip yerde bırakılan odun.
  4. Peletlendikten sonra parça irilikleri granül forma küçültülmüş olan yem.

kırıntı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları