kiriş sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kiriş kelimesinin manası:

  1. Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel.
  2. Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ.
  3. Kasların uçlarında bulunan, kasları kemiklere ve başka organlara bağlayan beyazımsı kordon.
  4. Bir eğrinin iki noktasını birleştiren doğru parçası.
  5. Yapılarda dört köşe kalın keresteden, demirden veya betonarmeden yapılmış yatay destek parçası.
  6. Kasalı gitarlarda kasanın sağlam ve dengeli durabilmesi, sesin doğru ve gür çıkabilmesi için ses tahtası içerisine yapıştırılan tahta çubuklar.
  7. Bir kasın hareket edebilen yapılarla bağlanmasını sağlayan beyaz, parlak ve telli bir bağ. Tendon.

kiriş ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları