Kırlangıçgiller ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kırlangıçgiller" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kırlangıçgiller" ne demek?

 1. Omurgalı hayvanlardan, kuşlar sınıfının ötücü kuşlar takımının bir familyası.

 2. Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, öz ötücüler (Oscines) üst familyasından, gagaları kısa ve ucu yassı, kanatları çok uzun, kuyruğu çatallı, 100 kadar türü olan bir familya. Kızıl kırlangıç (Hirundo daurica), kır kırlangıcı (H.rustica), ev kırlangıcı (Delichon urbica), kum kırlangıcı (Riparia riparia), kaya kırlangıcı (Ptyonoprogne rupestris) iyi bilinen türleridir.

Kırlangıçgiller nedir? İlişkili sözcükler

 • Kır Kırlangıcı: Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, kırlangıçgiller (Hirundinidae) familyasından, 18 cm kadar uzunlukta sırtı madensel mavi, gerdanı ve ahu kırmızı kahverengi, kuyruğu çok çatallı, Palearktik bölgede evlerin yakınında yaşayan, evlerin iç kısımlarında yuvalanan, beslendiği böcek ve örümcek artıklarını yumak hâlinde dışarı atan bir kuş türü. İş kırlangıcı, kırlangıç. devamı...
 • Martıgiller: Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfına giren, birçok türü bulunan bir familya. Kuşlar (Aves) sınıfının, yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının martılar (Lari) alt takımından kırlangıç ve güvercine benzeyen, kanatları sivri ve uzun, genellikle devamı...
 • Kırsıçanımsıgiller: (Procaviidae, (Lât. procavia = daman): Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kırsıçanımsılar (Hyracoidea) takımına (bk.) giren bir familyası Küçük boylu, kulakları ve bacakları kısa olan hayvanlardır. Sırtlarında bir bez vardır. Otçuldurlar. Afrika, Batı Asyada kayalık yerlerde yaşarlar. Suriye damanı (Procavia syriaca), Güney Afrika damanı (P. capensis) iyi bilinen türleridir (bk.). devamı...
 • Ev Kırlangıcı: Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, kırlangıçgiller (Hirundinidae) familyasından, Palearktik bölgede evlerin yakınlarında yaşayan, Türkiye’de yazın kuluçkaya yatan, 14 cm kadar uzunlukta, sırtı parlak mavi kara, karnı beyaz, böceklerle beslenen göçmen bir tür. Pencere kırlangıcı. devamı...
 • Büyük Kuyruklu Deniz Kırlangıcı: Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, deniz kırlangıcıgiller (Sternidae) familyasından, gagası kırmızı, kendi kara, ak, kül rengi karışık renkli olan, Avrupa ve Kuzey Amerika’da su kenarlarında yaşayan, göçmen bir tür. devamı...
 • Kırlangıç Balığı: Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo). Kemikli bauklar (Teleostei) takımının,kırlangıç balığıgiller (Triglidae) familyasından, 37-75 cm kadar uzunlukta, kırmızı renkli, sudan çıkınca inilti devamı...
 • Lopludalgıçgiller: Kuşlar (Aves) sınıfının, lopludalgıçlar (Podicipediformes) takımından, bacakları vücudun çok gerisinde, kuyrukları körelmiş, ayak parmakları ayrık perdeli, tırnakları geniş ve yassı, orta parmak tırnağının dış kenarı dişli, kuluçka zamanı ile diğer zamandaki tüyleri farklı olan, yuvalarını su üstüne yapan türleri olan bir familya. Bahri (Podiceps cristatus), kızıl boyunlu batağan (P.grisegena), kara boyunlu batağan (P.nigricollis) iyi bilinen devamı...
 • Kör Yılansıgiller: (Anguidae) (Lât. anguis = yılan) Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımına (bk.) giren bir familyası. Bazılarının ayaklarının iyi gelişmiş olmasına karşılık çoğunluk ayakları köreltmiştir ve ayaksızdırlar. Yılana benzerler. Zararsızdırlar. Kahverengi kör yılansı (Anguis fragilis), külrengi kör yılansı (Ophiosaurus apus) iyi bilinen türleridir. devamı...
 • Kıvırcık Solungaçlıgiller: (Yun. khlamydo: manto; selakhos: köpek balığı) Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımının, çift omurlular (Diplospondyli) alt takımından, solungaç yarıkları saçaklı olan, kıvırcık solungaçlı balık (Chlamydoselachus anguineus) türü iyi bilinen bir familya. devamı...
 • Kara Kanatlı Bataklık Kırlangıcı: Kuşlar (Aves) sınıfının, bataklık kırlangıcıgiller (Glareolidae) familyasından, Karadeniz ve Hazar denizinin kuzeyinde, Kafkasya’da ve Orta Asya’da görülen bir tür. devamı...

Kırlangıçgiller ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.