kırmızı kayıtlı akreditif sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kırmızı kayıtlı akreditif kelimesinin manası:

  1. Red clause letter of credit, red clause credits Dışsatım malı bedelinin gönderimden önce kısmen veya tamamen ödenmesine olanak veren akreditif türü.

kırmızı kayıtlı akreditif ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları